Tavle

Hamar Arbeiderblad ønsker seg befolkningsøkning i innlandet. I mandagens leder ønsker man like greit innvandringen velkommen. Det er bedre enn å se den som et problem.

Lav sysselsetting, overrepresentasjon i fengsler og radikalisering er uheldige bivirkninger som tydeligvis kan skyves under et teppe. Det er et faktum at det nå kommer flere asylsøkere per uke enn det fødes barn. Med Hamar Arbeiderblads syn på verden kan vi anta at nordmenn skal betrakte situasjonen som en velsignelse. På denne måten kan vi med tid og stunder unngå å besitte majoriteten i Norge.

Nettopp dette er den aller viktigste saken for mange små kommuner i Hedmark. Uansett ordførerens poltiske farge er økning av folketallet nøtta som må knekkes. Utviklingen går bare en vei. Innvandringen er kommet for å bli. Da er det kanskje like greit å ønske den velkommen, framfor å betrakte den som et problem? I så fall må målet være å sørge for at de nye innbyggerne vil bosette seg i kommunen permanent. Flyktningene kan bli det kommunen drømmer om, en ny innbygger.

h-a.no