Hamar Arbeiderblad omtaler Soldiers of Odin i dagens leder. Det at Odins soldater har valgt et norrønt navn, selveste Odin, er ikke populært hos redaksjonen på Hedmarken. Det som Hamar Arbeiderblad misliker mest er utryggheten som nå skapes i gatene. Soldiers of Odin er nemlig innvandringskritiske og slikt skaper utrygghet hos de fleste.

Det er ikke kriminalitet og uønsket oppførsel hos innvandrede folk som er problemet på Hedmarken. Problemet er at folk er kritiske til innvandringen. Innvandringskritikken skaper til og med utrygghet hos trauste hedmarkinger i følge Hedmarkens største avis.

Men Odins soldater har nok helt andre intensjoner. Navnet indikerer en beundring for den norrøne mytologien, slik andre grupperinger på den ekstreme høyresiden har vist før dem. Odins soldater beskriver seg selv som innvandringskritiske. Derfor tror vi nok de fleste vil kjenne utrygghet når det er disse uniformerte mennene som ønsker å skape trygghet i norske gater.

h-a.no