I kjelleren på det nye kulturhuset Kimen i Stjørdal sentrum har det siden nyttår vært minst to tilfeller av grov vold som er blitt filmet. Begge voldsvideoene er lagt ut på nettet. Det er i begge tilfeller snakk om tre ungdommer som går løs på en enslig ungdom.

Alle involverte er i 16-17-årsalderen. Det er snakk om to ulike ofre, mens minst to av dem som utøver volden er med begge gangene.

Politiet kjenner også til en nesten identisk hendelse tidlig i januar i år. Det skjedde også i kjelleren på kulturhuset. Tre ungdommer går løs på en ungdom, tar halsgrep og slår og sparker. Alt blir filmet og lagt ut på sosiale medier.

Da Stjørdalens Blad omtalte saken tidligere i februar, la det lokale politiet vekt på at slik oppførsel er uakseptabel og at det vil få konsekvenser.

– Vi kan ikke ha det slik. Dette er uakseptabel oppførsel og vil få konsekvenser, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

En knapp uke senere er fokuset snudd. Nå er tonen at voldsutøverne må hjelpes, og at ingen har fått så mye straff som disse pøblene. Glemt er halsgrep, slag og spark. Nå er politiet opptatt av at noen har fremsatt trusler mot gjerningsmennene. Politiet overser fullstendig sin egen rolle. De lovet konsekvenser, men konsekvensene uteblir. Politiet forstår ikke at vanlige folk blir engstelige for hva barna deres kan bli utsatt for. Både politiet og andre er nå opptatt av at voldsungdommene må få hjelp, ofrene er ikke lenger i fokus, hverken hos politiet eller andre.

– Ingen har fått så mye straff i Stjørdal som de impliserte. De er blitt kontaktet i etterkant og er redde. Det er snakk om trusler, sier politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.

Også klubbarbeider Heidi Beitland ved fritidsklubben Carbon i Stjørdal er opptatt av å hjelpe de kriminelle ungdommene.

– Nå må det bli slutt på lynsjestemningen. Hvis innbyggerne i Stjørdal vil gjøre en forskjell, så må vi begynne å bry oss om hverandre.

– Hver enkelt må spørre seg om hva man skal gjøre for at det skal bli bedre. Det er så mye negativt som både sies og skrives på nettet nå. Disse ungdommene trenger først og fremst hjelp, sier Beitland.

Stjørdalspolitiet gjenspeiler politiet i landet for øvrig. Man roper ut i lufta at folk må stole på politiet, men flere ting tyder på at folk ikke hører fordi de er i ferd med å miste tilliten til politiet. Odins Soldater oppstår ikke i et vakuum. Politioverbetjent Arne Henrik Ulvin i Stjørdal må gjerne oppfordre folk til å stole på politiet, men det er til syvende og sist politiets eget arbeid, og ikke hva de sier, som avgjør om folk stoler på etaten.

– Folk må stole på at politiet gjør jobben sin. Det er vi som skal ta oss av straffereaksjoner. Vi vil ikke ha et samfunn der det brukes hevnaksjoner, understreker han.

Vi ønsker slett ikke et samfunn med selvtekt og hevnaksjoner. Vi vil ha et politi som fungerer slik at lovlydige borgere blir vernet om og tatt vare på. Vi ønsker et politi som tar tak i hverdagskriminaliteten så rettskafne borgere kan ferdes trygt. Lovlydige mennesker må vite at politiet har evne og vilje til å beskytte dem og deres barn mot all slags voldskriminalitet.

Et sted i Stjørdal sitter to ungdommer som er blitt utsatt for grov vold. Nå opplever de at deres lokale politi går ut i lokalavisen og forsvarer dem som slo og sparket dem, og ikke holder sine løfter om konsekvenser for voldsutøverne.

Det handler om ressurser, men enda mer om prioriteringer. Det lærte vi i Drammen på lørdag, der politiet satte inn ni betjenter på ni personer fra Odins soldater.

Totalt ni personer fra gruppen Odins soldater var ute på det de selv kaller patruljering i Drammens gater natt til søndag, ifølge nettavisen Drammen Live 24.

Politiet stilte med ni mann, og stoppet gruppen for å foreta sjekk av ID og eventuelle våpen. De fant ingen våpen på noen i gruppen, og lot dem etter kort tid gå videre.

Odins soldater var ute til tidlig morgen, og politiet hadde ressurser til å følge dem natten igjennom.

Gruppen hadde med seg hunder, og ble ifølge NTB rådet av politiet til å ikke ha med seg hundene, da de kunne skape frykt hos andre. Rådet ble fulgt, og hundene tok en tidlig kveld, mens følget fortalte NTBs fotograf at de planla å fortsette det de kaller gåturen, fram til klokken 4 søndag morgen. En sivil politibil fulgte dem store deler av turen.

Det går en linje mellom Stjørdal og Drammen. Totalt uskyldige mennesker utsettes for vold, ofre glemmes og folk blir redde. Istedenfor at politiet lover bot og bedring, langer lovens lange arm ut mot dem som utfordrer et politi som svikter sin fremste samfunnsoppgave. Signalene fra landets øverste politiske ledelse er de samme. Man nekter å se sammenhengen mellom Odins soldater og manglende tillit til myndigheter og politi. Når man år etter år neglisjerer lovlydige, bidragsytende borgeres behov for trygghet, og deres forventninger til politiet, kan virkeligheten bli ubehagelig.

I Dagsrevyen tirsdag klistret man brune merkelapper på Odins soldater. Det er et dårlig tegn for lovlydige nordmenn at man drar nazisme-kortet istedenfor å forsøke å forstå at Odins soldater er gatas svar på et politi som svikter. Så lenge politiet fortsetter å neglisjere vanlige folks behov for trygghet, vil Odins soldater ha mange støttespillere. Odins soldater forsvinner fra gatene så snart politiet gjør de samme gatene trygge.

soldiers of Odin Drammen

Skremmende eller betryggende?