Sakset/Fra hofta

Stavanger Aftenblad bruker fredag sin førsteside på å fortelle leserne at politiet tror gjenger herjer i byen. Anledningen er et brutalt overfall på en 45 år gammel Stavanger-mann, og overvåkingsbildet fra en av byens 7-Eleven-kiosker som viser en blodig mann som får hjelp av forbipasserende.

Politiet sier til avisen

Vi har inntrykk av at det kan ha dannet seg flere gjenger, som angriper tilfeldige ofre i sentrum. De siste helgene har vi sett flere tilfeller av det vi kan kalle «flere personer mot én» – der én person har tatt kontakt med en annen for å provosere, og deretter – når denne personen har latt seg provosere – kommer det gjerne to-tre andre løpende. Så blir offeret slått ned og banket opp.

I sentrum er det fryktelig uoversiktlig og veldig høyt aggresjonsnivå. Det var mange voldshandlinger og flere tilløp til episoder vi fikk stoppet i startfasen.

Politiet sier at de vet hvem de fleste av disse personene er, at de flere av dem finnes i deres registre fra før, og sier videre:

Det ser ut til å være en del ungdommer i alderen 17 til 20 år – hovedsakelig ikke etnisk norske – som prøver å skape voldsepisoder, og det handler om uprovosert vold.

Politiet vil imidlertid prøve å bekjempe fenomenet og vurderer å danne en arbeidsgruppe for å jobbe videre med sakskomplekset, en gruppe som kan bestå av ulike avsnitt i politiet, kommunen, skoler, NSB, Kolumbus, Natteravnene og andre aktører.

Men samme dag gir Aftenbladet sitt syn på migrasjonsproblematikken, og man skulle tro det var en annen avis man holdt i hånden. Lederen gir oss nemlig en korreks for hvordan Europa har forholdt seg til verdens flyktninger, vi har sviktet vårt ansvar overfor verdens migranter, og de skriver

Dersom den rikeste delen av verden ikke tar en større del av ansvaret for millioner av mennesker som er på flukt, kan det som i dag er en humanitær utfordring i det vi kaller «nærområdene», derfor bli en sikkerhetspolitisk trussel i morgen. Sårbare stater er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står overfor. I tillegg til at en voldsom tilstrømming av flyktninger gjør kampen mot fattigdom vanskeligere, legges disse samfunnene åpne for væpnede grupper og organisert kriminalitet.

Det er som om avisen mener at det er vår plikt, ikke bare til å dele våre materielle goder, men også vår fred og sikkerhet, som om sikkerheten vi har er et røvet gode og derfor ufortjent å nyte. Og det viser seg ikke å være et arbeidsuhell, for senere samme dag, skriver avisen (leder 24. september):

For det første er det en selvfølge at vold, i særdeleshet uprovoserte overfall på folk som er ute på byen for å kose seg, er fullstendig uakseptabelt. Slike overfall kan fort få tragiske utfall, noe vi dessverre har sett ved en rekke anledninger.

For det andre er det svært viktig at det settes inn ressurser for å bryte opp slike gjenger og få disse unge menneskene inn i et mer produktivt spor mens det ennå er tid. Utenforskap, småkriminalitet og en oss-mot-dem-holdning er oppskriften på en utvikling mot enda mer alvorlig kriminalitet seinere i livet.

For det tredje gir slike hendelser som involverer menn av utenlandsk opprinnelse grobunn for mer rasisme og fremmedfrykt, som dessverre rammer alle som ikke er etnisk norske, også det store flertallet som er lovlydige og anstendige mennesker.

Fremmedfrykt rammer også det lovlydige flertallet

Derfor er det meget positivt at politiet vurderer å sette ned en egen arbeidsgruppe der barnevernet, skolene, natteravnene og andre instanser samarbeider om å få bukt med dette problemet så raskt som mulig. Der det er mulig å identifisere gjerningspersoner må det reageres hardt og kontant. Men det må også settes inn ressurser for å bryte opp de destruktive mønstrene.

Det er vanskelig å vite hvordan man skal takle personer som i fullt alvor mener at vi er forpliktet til å føre en innvandringspolitikk som fører til trussel for vår egen befolkning. Stavanger Aftenblad vet at dagens innvandring har de konsekvensene de advarer om i nærområdene til dagens kriseområder. Vi ser en økende kriminalisering av næringslivet og organisert kriminalitet, kvinner mister sin historiske frihet og det sosiale samkvemmet er ikke lenger preget av den tilliten vi er vant til. Også Stavanger Aftenblad vet hva som skjer i Sverige, hvor de er kommet noen steg lenger enn oss, men allikevel ber de om en stadig mer liberal innvandringspolitikk. Hvordan er det i det hele tatt mulig å advare mot negative utviklingstrekk andre steder i verden, når man er villig til å påføre sitt eget samfunn nøyaktig de samme konsekvensene?

Hva er det vi har gjort, som gjør at de mener at vi ikke fortjener den freden og sikkerheten vi engang hadde?

Og jeg lurer: Hva mener avisens redaktør gårsdagens tilfeldige offer bør tenke om situasjonen?  Det er jo åpenbart at avisen mener at det er bedre at volden finner sted her enn i voldsmennenes hjemland og nærområder. Skal offeret derfor være takknemlig for å få lov til å yte sitt  i kampen mot verdens galskap?