Nytt

Det er varslet en demonstrasjon i Trondheim tirsdag 21. juni. Offisielt er det en Markering mot vold og overgrep i Trondheim, i realiteten er det en minnemarkering for 14 år gamle Eva Helgetun som tok sitt liv etter en gruppevoldtekt.

Saken har rystet byen, og folk vil gjerne gi uttrykk for sine følelser.

Saken er meget delikat i det politisk korrekte Norge, og mediene har derfor tatt i den med silkehansker. Hvis man sammenligner med oppslagene om Ali Farah i 2007, er kontrasten slående.

Hendelsen er likevel så dramatisk og gjør slikt inntrykk at mediene til slutt ble nødt til å omtale den. Dagsrevyen hadde et kort innslag, Dagbladet hadde et dobbeltoppslag tirsdag, men meget reservert. All info var tatt fra tidligere omtalen i Adressa.

Denne tilbakeholdne omtalen går ikke ubemerket hen. Folk vet utmerket hvordan mediedekningen hadde sett ut hvis offeret ikke hadde vært norsk eller gjerningsmennene hadde vært norske.

Nå stiller ordfører Rita Ottervik opp på demonstrasjonen tirsdag:

Som følge av voldtektshandlingene i byen vår i den senere tid, står vi sammen, og viser at handlinger som krenker menneskeverdet angår oss alle.

Oppmøte kl 18.00 fra Ytre Kongsgård. Vi går i samlet tog i byen før vi ender på Torget. Her vil det bli holdt appeller v/ Rita Ottervik, Ordfører i Trondheim Kommune og Arve Nordtvedt, stasjonssjef, Sentrum politistasjon. Kulturelt innslag ved elever ved Musikklinjen, Trondheim Katedralskole.

Samtidig bedriver Ottervik oppdragelse av byens borgere. Det spørs om det gir den tilsiktede effekt, det spørs om det er overbevisende. Folk har tross alt samme sosiale erfaring som Ottervik, kanskje større.

Svært mange av innleggene på ulike nettforum uttrykker frustrasjon og sinne over voldtektene, og over at gjerningsmennene i fire av fem saker siden 1. april er beskrevet som av utenlandsk utseende. Flere skriver at mennene må finnes og sendes ut av landet.

– Vi må huske på at det er snakk om noen få gjerningsmenn, og ikke alle utenlandske personer. Samtidig har vi blikket åpent for at vi ikke godtar slik kriminalitet. Regjeringen vil derfor gjøre det lettere å fengsle og utvise personer som oppholder seg ulovlig i landet ved mistanke om kriminalitet, sier ordføreren.

Innleggene på nett viser at foreldre er bekymret for sine barn. Unge kvinner frykter at de kan bli neste offer. Én jente skriver blant annet at pepperspray og voldtektsalarm må til, mens tar til orde for at alle må passe på hverandre. Det gjør også ordføreren.

Vil følge jenter hjem

Egne jentedrosjer og flere natteravner etterlyses også i nettdebattene. Natteravn-leder Karl Sellgren har fått en håndfull telefoner fra bekymrede voksne.

– Jeg merker at det er en uro i folk, sier han.