Etter terrortrusselen i sommer, har mange nordmenn blitt mer engstelige. Og det er kanskje ikke så rart at folk har blitt redde når de vet at islamske terrorister i sommer hadde planer om å drepe sivile nordmenn med kniv. Nå i ettertid spør mange om hvor disse terroristene er blitt av? Er de blant oss? Er de under oppsyn? Har PST kontroll? Spørsmålene er mange og svarene få.

Folk er engstelige for hva som kan skje, samtidig som de har mistet mye av tilliten til politiet. De føler seg ikke trygge på politiets evne til å hjelpe i en kritisk situasjon. Mer politi i gatene, mer synlig politi, mer patruljerende politi – kravene er mange og forståelige, men vi får ikke det vi ønsker oss fra en underbemannet og overbyråkratisert etat.

Adresseavisen skriver 9. september at folk føler seg utrygge og derfor bevæpner seg når de går ut på byen. Denne utviklingen merkes hos flere forhandlere, og butikker melder om økt salg av kniver og forsvarsspray. Daglig leder og innehaver Arild Reiten ved butikken Walhalla forteller til avisen at folk kjøper kniver til selvforsvar.

– Dette er vanlige folk som vil ha noe å forsvare seg med. De føler det er en økt trussel i samfunnet og vil ha en kniv i tilfelle de blir angrepet. Det ble flere henvendelser etter terrortrusselen i juli.

Butikksjef Kjetil Grønvik ved Clas Ohlson på Trondheim Torg opplyser at salget av kniver, som foldekniver, og forsvarsspray har økt med 30 prosent siden i fjor.

– Det kan være at det er et tegn på at en del folk føler seg mer utrygge og føler at de trenger noe for å beskytte seg med.

Politiet liker ikke at stadig flere bevæpner seg. De er selvfølgelig bekymret for utviklingen, men politiets fokus er likevel skuffende. Politiet må ikke bare si at det er straffbart å bære kniv, og at dette ikke er måten å bekjempe terror på. Vi vet at dette ikke er måten å bekjempe terror på. Men mange er forvirret og redde. Hva skal folk gjøre når myndighetene ikke stiller opp for dem? Man kan selvfølgelig gjøre slik som jeg og mange med meg gjør; vi holder oss inne etter midnatt. Men dersom lovlydige borgere slutter å gå ut, vil kriminelle overta gatene, og det er det ingen som ønsker. (Hvor er det forresten blitt av feministene og 8. mars-parolen «Ta natta tilbake»?)

Politiet har en plikt til å gjøre gatene trygge. Etaten kan ikke bare påpeke at det er ulovlig å bære kniv. Politiet må være en pressgruppe mot politiske myndigheter slik at oppgaven med å beskytte sivile nordmenn blir prioritert. Det sier dessverre mye om politietatens kultur og tenkemåte når divisjonsleder ved vakt- og beredskapsseksjonen ved politistasjonen i Trondheim, Håvard Simonsen, minner folk om at det er straffbart å bære kniv på offentlig sted, og kun beklager at folk føler seg utrygge, uten å si noe om politiets ansvar for borgernes trygghet.

– Det er veldig beklagelig at folk føler seg utrygge, og spesielt etter terrortrusselen. Å bekjempe terror ved å anskaffe seg våpen er ikke vegen å gå.

Han minner om at lovverket på dette området er strengt, og at det er straffbart å bære kniv på offentlig sted.

Håvard Simonsens uttalelser forsterker inntrykket av et politi som ikke ser ut til å ha beskyttelse av lovlydige borgere øverst på prioriteringslista. I stedet finnes dessverre flere eksempler på at politiet pågriper og bøtelegger vanlige folk som handler i selvforsvar.

Jeg skulle så gjerne sett at svaret fra politiet på økt salg av kniver var et helt annet. Tenk om politiet påpekte etatens ansvar, istedenfor å rette pekefingeren utover og påpeke strafferammen for å bære kniv. Tenk om politiet hadde sagt at det er en skam at vanlige, hederlige borgere er så engstelige for vold og terror at stadig flere ser seg nødt for å begå lovbrudd og bevæpne seg med kniv. Tenk om politiet beklaget utviklingen og kom med konkrete forslag til hvordan de kan bidra til at folk kan føle seg tryggere.

Dersom ellers lovlydige borgere føler de må bevæpne seg for å gå på byen, er noe riv ruskende galt. Ingen ønsker en utvikling der stadig flere går med kniv, men dette skjer når politiet svikter vanlige folk som de i utgangspunktet var satt til å beskytte.

 

«Salg av kniv og forsvarsspray øker», Adresseavisen 9.9.2014