Også på Hedmarken er man klar over det nye fellesskapet i Norge. Det innebærer å være på vakt overfor radikaliseringsprosesser hos enkeltpersoner. Dette er tildels importerte problemer som man ikke vil innse har noe med innvandring å gjøre.

Hamar Arbeiderblad skriver om et seminar om radikalisering og voldelig ekstremisme. I artikkelen er ikke islam eller andre etnisiteter nevnt en eneste gang.

Onsdag ble det arrangert et seminar om radikalisering og voldelig ekstremisme på Hamar katedralskole. Blant de inviterte deltakerne var representanter fra blant annet politi, Nav, skoler, barnevern og lokale kommuner.
– Får noen bekymringsmeldinger
Politistasjonssjef i Hamar, Bjørn Lier, åpnet seminaret med å snakke om trusselsituasjonen på Hedmarken.
– Hvor alvorlig dette problemet er, det ser vi daglig når vi følger med på nyhetene. Det er bevæpnet politi til stede her i dag, noe som er et synlig tegn på en forhøyet trusselvurdering, sa han.
Lier betrygget samtidig forsamlingen med at det for øyeblikket ikke foreligger noen akutte trusler mot vårt distrikt.
 http://h-a.no/nyheter/%E2%80%93-ingen-konkret-terrorbekymring-knyttet-til-lokale-enkeltpersoner#sthash.ttIYROQB.dpuf