Innenriks

På en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme torsdag, kom det frem at det i høst har vært bekymring rundt tre tenåringsjenter fra Trondheim. Man fryktet at de var på veg til Syria. Et faglig samarbeid mellom Trondheim kommune og PST ga imidlertid positive resultater; man fikk avverget at jentene reiste.

Jenter på veg til Syria

Nyheter om at tenåringsjenter, den yngste 16 år, planlegger å dra til Syria, bør få noen store klokker til å ringe hos noen og enhver. Koordinator for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Trondheim kommune, Even Ytterhus forsøker imidlertid etter beste evne å bagatellisere radikale muslimers antall og kraft.

even.ytterhus

– Det totale antallet radikaliserte muslimer i verden er svært lavt. Blant alle muslimer er bare én promille radikalisert, opplyser han.

La oss se helt bort ifra fakta. La oss glemme alle undersøkelser blant muslimer i Europa som viser at Ytterhus tar fullstendig feil. La oss forbli ignorante. La oss slippe å lese artikler som denne som viser at over 60 prosent av muslimer i Europa ønsker shariah fremfor nasjonalstatenes lover.

La oss i stedet ta Ytterhus på ordet: Med 1,4 mrd muslimer i verden, har vi 1,4 millioner radikaliserte muslimer å hanskes med. Et uhyggelig antall for de fleste av oss – eller hva, Ytterhus?

 

«Fryktet at trønderske tenåringsjenter var på veg til Syria» Adresseavisen, 11.12.2015