Norge skal ta imot 1.000 syriske kvoteflyktninger i år. Totalt regner man med å bosette 200-250 syrere i Midt-Norge. De første 56 har kommet, og i den anledning ble kommuner og hjelpeapparat invitert til en nylig avholdt fagdag i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) regi. Flyktningene har ulike behov, og for å kartlegge behovene reiser man i forkant ned til Midtøsten for å innhente opplysninger om helse, utdanning, boforhold, kunnskaper og arbeidserfaring blant flyktningene.

Man blir nesten målløs når man leser om det byråkratiske apparatet rundt flyktningetjenesten. Direktorater og råd som IMDi og Mangfoldsrådet er kjente størrelser, men i Adresseavisens artikkel 02.04.«Vil ha behov for helsehjelp» får man kjennskap til både titler og sentre man ikke visste om, eller man trodde primært arbeidet med andre ting.

Jean Hitimana er bosettingskoordinator ved IMDi Midt-Norge.

Afaa Al-Khattab er arabisktolk fra Tolk Midt-Norge og hun beskriver en omfattende oppfølging

-Vi er en viktig samarbeidspartner helt fra de lander på flyplassen, på veg til helsestasjon, introduksjonsprogram, på skole, i barnehage – overalt.

Ved Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Midt-Norge (RVTS-Midt) arbeider Solveig Gravråkmo. Hun sier at deres jobb er å øke kompetansen blant dem som jobber med flyktninger.

-Vi har tatt imot flyktninger i alle år, så dette er ikke noe nytt. Men i dag har vi lært at kanskje så mange som 60 prosent av syrerne har opplevd tortur.

Marianne Jacobsen jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun mener Syria var ett av de mest velfungerende land i Midtøsten før krigen startet, og vil gjerne satse på syrere.

-Så de ligger godt an på mange områder. Det er all grunn til å satse på denne gruppen…

Beate Bjerkestrand og Tatiana Johnsen er begge Programrådgivere ved Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim Kommune.

 

Ikke rart at dette blir dyrt. Arbeidet kunne vært forenklet og forbedret ved at man konsekvent valgte ut kristne, og kun kristne flyktninger fra Syria. Dette fordi kristne fordrives og forfølges i hele Midtøsten (minus Israel). Kristne er hardest rammet og har få eller ingen steder å dra i nærområdene. I tillegg kommer de til sine trosfeller i et Norge med en 1000-årig kristen tradisjon.