Nytt

Det er åpenbart at det er noen som ser svarte skyer i horisonten.  To ganger i året arrangeres det seminar for trossamfunnene i Groruddalen, og det viktigste ved arrangementet er å komme konflikter og ekstremisme i forkjøpet. Det multikulturelle utstillingsvinduet trenger besynderlig mange tiltak for at det skal fungere som ønskelig.

Politiet og Oslo kommune samlet i forrige uke alle trossamfunn i Groruddalen til et seminar. Målet med samarbeidsforumet er å skape relasjoner som i fremtiden skal forebygge konflikter, radikalisering og ekstremisme.

To ganger i året inviteres trossamfunnene til konferanse med politiet og Oslo kommunes Salto-koordinatorer. Representanter fra trosretninger som andre steder i verden kriger mot hverandre, sitter i fred og forsonlighet mens de diskuterer hvordan de sammen kan skape et best mulig samfunn.

Mange som kjenner Groruddalen ser en segregering i området. Nordmenn flytter ut av flere av områdene, barn av lik bakgrunn holder ofte sammen på fritiden, det finnes barn som ikke får lov til å leke med norske barn, ja, eksemplene er mange. Shoaib Sultan fra Antirasistisk senter mener at disse seminarene bringer miljøene nærmere hverandre. Skal vi håpe at segregeringen brått stopper nå?

Sultan sier det er veldig bra at politiet tar initiativ til møtene.

–  Det er mye enklere å ha en dialog før en konflikt oppstår. Jeg tror det bidrar til å bringe miljøene nærmere hverandre, sier han.

Groruddalen skal etter sigende være bedre enn andre multikulturelle områder i andre skandinaviske storbyer. Norge skal nok lykkes der alle andre har feilet.

Bydelenes Salto-koordinatorer deltok også på konferansen. Eivind Fivelsdal jobber med forebyggende kriminalitet i Alna bydel. Han tror på tett samarbeid mellom ulike samfunnsaktørerer som politi, kommune og trossamfunn.

–  Det skaper en nærhet og gode relasjoner mellom oss. Dersom det oppstår uoverenstemmelser, er det enklere å snakke sammen, mener han.

Fivelsdal mener at dialogen på tvers av trossamfunnene reduserer sjansen for konflikter.

– En av grunnene til at vi har det annerledes i Groruddalene enn i andre storbyer i Skandinavia er at det drives et kontinuerlig arbeid med å bringe folk sammen, avslutter han.

http://www.groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=12980