Innenriks

Imamer og lærde i Groruddalen sier at IS ikke har noe med islam å gjøre. De muslimske lederne er også motstandere av vold. Derfor er det liten grunn til bekymring for radikalisering av muslimsk ungdom.

Det minner litt historien om en bukk og en havresekk.

Einarsen håper at den tette kontakten mellom politiet og menighetene gjør det lettere å forebygge kriminalitet.

– Vi ønsker å gripe inn før problemene oppstår, men dersom noe skulle skje, er det positivt at vi har en god dialog med trossamfunnene på forhånd, mener han.

– Er det noen trossamfunn dere er bekymret for at bidrar til radikalisering av ungdom?

– Nei, det er vi ikke. Vi har imidlertid vært i dialog med noen menigheter som vi mener har litt lite styring og struktur. Det fører til at noen personer med ytterliggående synspunkter blir sittende igjen etter fredagsbønnen og tar seg til rette.

– Det ønsker ikke vi, og det ønsker heller ikke de religiøse lederne. Men samtidig er det farlig å skyve folk ut i kulda og ikke slippe dem inn i moskeen. Jeg tror det er best å bekjempe ekstremisme med kunnskap. Alle lærde og imamer politiet har kontakt med, sier at IS ikke har noe med islam å gjøre. De tar tydelig avstand fra vold, sier Einarsen.

Hvis muslimsk ungdom i Groruddalen skulle bli, eller har blitt radikalisert, og viser støtte til IS, så har dette ikke noe med islam å gjøre.

Hvorfor i det hele tatt bruker politiet tid på muslimer og islam?

Akers Avis Groruddalen