Groruddalen har i mange år hatt en stor innvandring av fremmede kulturer. Folk av mange forskjellige bakgrunner bor på et relativt lite område. Barna går på samme skole i det nærmiljøet de er bosatt. På 80-tallet var slagordet Et fargerikt fellesskap, et slagord som ikke har fungert i praksis. Nordmenn har i stort antall forlatt Groruddalen, og de folkegruppene som tar over har lite kjennskap til hverandre. I tillegg har et nytt problem dukket opp: Radikalisering.

Troen på det fargerike fellesskapet er ikke slutt. Ungdom fra diverse trossamfunn fronter nå arbeidet for at miljøene skal bli bedre kjent med hverandre. Radikaliseringen av ungdommer skal bekjempes. Metoden som skal benyttes er velkjent i Norge, og brukes til å løse store og små problemer, metoden kalles dialog.

Det fremmes et ønske om at de religiøse trossamfunnene skal bygge et samhold i Groruddalen. Forskjellighet skal altså skape samhold. Er det lov å spørre om hvilke trossamfunn er det som til slutt må bøye seg for å få til dette fellesskapet?

Arbeidet for et velfungerende multikulturelt samfunn er uten tvil et meget langvarig prosjekt.

Amandus Amadeus M. Bøe fra den muslimske Ahmadiyya-menigheten på Furuset har deltatt i prosjektet:

Programmet for våre besøk til ulike trossamfunn har vært todelt. Vi har gått gjennom begrepet ekstremisme og hva som kreves for å legge til rette for å kunne ha god dialog og hva som virkelig er dialog. Vi har også hatt flere oppgaver og ulike dialogøvelser som de ulike miljøene har satt stor pris på, forteller Bøe.


– Groruddalen er fylt med muligheter og store verdier i form av mangfoldig kultur. Det er også mange trossamfunn som har tilhold her og som sammen driver med interreligiøst arbeid og ulike dialog-prosjekter. Samtidig er det nok mye rom og behov for at man kan skape mer nærhet og kjennskap mellom de ulike miljøene. Det er mange som gjør mye godt arbeid hver for seg, men vi mangler muligens et bredere dialogforum som flere av samfunnene er sammen om å drive, svarer Bøe.

– Det viktigste man kan gjøre er å arbeide for et mer inkluderende og varmere samfunn. En stor fiende som må bekjempes er polariseringen som kan se ut til å vokse i vårt samfunn. Jeg er overbevist om at trossamfunnene kan ha en positiv medvirkning til å spre gode verdier og bygge samhold. Vi må alle være på vakt og kjempe mot de onde kreftene som forsøker å skape ufred.

Deler av artikkelen kan leses på groruddalen.no. Hele artikkelen sto på trykk i Akers Avis Groruddalen27.juli.