Det blir fra tid til annen påpekt at ungdom på Oslo vest drikker mer alkohol enn hva de gjør i Oslos østlige bydeler. I en artikkel i Akers Avis Groruddalen skrives det om samarbeidet politiet og forskjellige trossamfunn har i Groruddalen. Dette skal forebygge kriminalitet. Barne-, like- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) er svært fornøyd med arbeidet og det påpekes at kriminaliteten går ned.

Helt sist i artikkkelen nevnes det en utvikling blant ungdom i Groruddalen som viser at det brukes et alternativ til alkohol. Mens vestkantungdommen drikker lovlig alkohol, bruker Groruddalsungdom ulovlig cannabis.

SaLTo-koordinator Eivind Fivelsdal understreket den økende cannabis-bruken til ungdommer i Groruddalen. Lund mener det er alfa omega å få ut informasjon til folk.

Artikkelen beskriver de store problemene med familievold.

Han forklarer at det Groruddalen sliter med er familievoldssaker.

– Det er til nå registrert 400 familievoldssaker, og vi «eier» ca. 150 av de.

Han mener det må jobbes for å oppgradere politiets syn på slike saker.

Demografien forteller oss at Groruddalen totalt sett ikke lenger er et norsk område. Det er kun spørsmål om tid før nordmenn i er i minoritet totalt sett i hele området.

I Groruddalen finnes det ca. 50 prosent med minoritetsbakgrunn.

Nordmenn er snart den største minoriteten i Groruddalen.

groruddalen.no