For tre år siden skrev Osloby om hvor flott østkantungdommen er. De ble faktisk beskrevet som snillest i klassen. Det ble blant annet påpekt at de drikker mindre alkohol. Det ble også gjort et nummer ut av det lave forbruket av hasj og marihuana.

Oslo-ungdommen trives bedre på skolen, skulker mindre og bruker mer tid på lekser enn før.
De er mer hjemme, røyker mindre og drikker seg sjeldnere fulle.
Færre begår kriminelle handlinger, og den seksuelle debuten lar vente på seg.
Og ungdom i øst? De drikker minst, bruker mindre hasj og marihuana og røyker og snuser minst.

Nå er tre år gått og Akers Avis Groruddalen kan slå fast at cannabisbruken er et problem i Groruddalen. (Hasj og marihuana er cannabis.) Barn ned i 12 års alder har brukt cannabis, mens det største problemet rundt bruken av rusmiddelet er i grupppen 17 – 18 år. Det slås fast at cannabis selges på ungdomsskoler i Groruddalen.

Per Jonas Lie er en person som nå har startet opp et cannabisforebyggende prosjekt i bydel Alna. Han vil forhindre at Groruddalen blir Cannabisdalen. En utfordring i arbeidet er at foreldrene selv bruker marihuana.

– Ungdom rundt 17-18 år har mest problemer med cannabis. Vi vet at barn ned til 12 år har prøvd, og vi vet at det selges på ungdomsskoler i Groruddalen. Det er et faktum.

Det er dyster informasjon han har å komme med. Men det er nødvendig å fortelle om det for å informere flest mulig i Groruddalen. Et problem er også foreldrene. Lie har opplevd at flere av dem røyker selv.

Ungdommene forakter alkohol, men cannabis er helt greit. Er det dette som oppfattes som en rusfri hverdag blant ungdommen i det multikulturelle Oslo?

Groruddalen.no