Innenriks

Bildet: Ute i den store verden har ordet street kids vært et begrep lenge Det symboliserer samfunn der barn går for lut og kaldt vann, alternativt er ute av kontroll. Nå sier ansvarlige fra om at Oslo er ved å få et problem med barn som er ute av kontroll. Signalene har kommet med jevne mellomrom. Det finnes en uvilje mot å se problemene, å innse at vi lever i helt forskjellige virkeligheter. Jenta på bildet selger penner på gata i Kabul. Hun lever i et samfunn der liv ikke betyr så mye. Hvis vi ikke skal ende opp som Kabul er det kanskje på tide å se hva som foregår rundt oss? Foto: Mohammad Ismail/Reuters/Scanpix

 

Vestli Vel har sendt bekymringsmelding til Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen. De forteller om en situasjon der mindreårige røyker hasj, går med kniv og driver med dopsalg.

NRK viser til en artikkel i dagens Klassekampen der leder av Vestli Vel og natteravn Annstein Garnes er intervjuet om situasjonen og bekymringsmeldingen de har sendt til Oslo kommune. ‘Vi har aldri hatt så mange sinte ungdommer som vi har nå’, sier Garnes til Klassekampen.

I bekymringsmeldingen forteller natteravnene blant annet om en 9-åring som røyker hasj, ungdommer ned i 12-13 års alder som sier at de skylder så mye penger at de ikke ser en annen utvei enn å selge dop og ungdommer som bevæpner seg med både kniver og skytevåpen. Det brenner igjen biler i bydelen.

‘Det er et femtitalls ungdommer hvor det er mellom åtte og ti verstinger som bruker dop, truer og har et voldspotensial’, forteller Garnes videre. ‘Vi vil derfor rette en advarsel om at drapsforsøk og i verste fall regelrette henrettelser blant ungdommer i Oslo kan være nærliggende’, heter det i brevet. Det er altså svært alvorlige bekymringer lokalbeboere her presenterer.

Men så; fritidsklubb er løsningen, i følge Garnes. ‘Det er viktig for barna her på Stovner å ha et sted å være’, sier han.

Politiet støtter Garnes i en del av bekymringene, men vil ikke gå god for alle opplysningene, som at 9-åringer røyker hasj.

Artikkelen på nrk.no sier ingenting om disse barnas bakgrunn – selvfølgelig. Slikt skal vi helst ikke snakke om. En indikasjon er at Vestli skole nå har en andel minoritetsspråklige elever på ca. 80 pst. En fritidsklubb med oppbyggelige aktiviteter for barn og unge kan sikkert komme godt med, men det blir som å tilkalle én brannmann til en husbrann. Disse utfordringene krever både hardere lut og helt andre tiltak – før vi virkelig har ‘svenske tilstander’ også i Oslo. Innvandringen har vært for høy, over for mange år. De siste fem årene har norske kommuner bosatt et rekordhøyt antall flyktninger og asylsøkere, hele 50 000 mennesker. Vi vet at mange av disse etter hvert flytter til Oslo og andre større byer.

Det blir interessant å høre mer fra byrådsleder Raymond Johansen og hans reaksjon på brevet fra fotfolket i ‘dalen hans’.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!