Innenriks

Natteravnene på Vestli har sendt alvorlige bekymringsmeldinger til Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen. ‘Fordumsfulle’ med ‘grumsete holdninger’ var svaret fra leder i Stovner bydelsutvalg.

Fredag 2. mars hadde Klassekampen et oppslag der leder av Vestli Vel og natteravn Annstein Garnes ble intervjuet om bekymringsmeldingen de hadde sendt Oslo kommune. ‘Vi har aldri hatt så mange sinte ungdommer som vi har nå’, sa Garnes til Klassekampen – og viste blant annet til en 9-åring som røyker hasj, elever på ungdomsskolen som selger narkotika og ungdommer som bevæpner seg med både kniver og skytevåpen.

Document omtalte saken og avsluttet artikkelen med følgende setning; ‘Det blir interessant å høre mer fra byrådsleder Raymond Johansen og hans reaksjon på brevet fra fotfolket i ‘dalen hans’.’

Byrådsleder Johansen har så langt forholdt seg taus om saken, så vidt vi har kunnet registrere. Leder av Stovner bydelsutvalg har derimot vært på banen og karakterisert natteravnene på Vestli som ‘fordumsfulle’ med ‘grumsete holdninger’. I følge Klassekampen 6. mars la bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz (Ap) ut følgende hilsen til natteravnene på en åpen tråd på facebook i etterkant av oppslaget i Klassekampen;

‘Jeg har vært med to ganger som natteravn. Aldri mer! Jeg kan sammenfatte det med følgende: fordumsfulle og grumsete holdninger, kritikk mot politikere og ansatte i bydelen og andre som ikke er enige, samt at de (les natteravnene) gir en uriktig og negativ bilde av våre barn og hjem’.

Kommentaren fra bydelsutvalgslederen ble slettet i løpet av lørdagen og erstattet med en kort beklagelse til natteravnene.

Kjernen i debatten om ungdomskriminaliteten i bydel Stovner skal, ifølge Klassekampen, være en strid om fritidstilbudet til bydelens ungdommer. Annstein Garnes skal ha etterlyst en fungerende fritidsklubb. Rashid Nawaz hevder på sin side at bydelen har 23 åpne lavterskeltilbud til barn og unge i løpet av en vanlig uke. Han lover også et løft i de kommunale fritidstilbudene denne våren.

Hvorvidt et 24. fritidstilbud vil løse utfordringene i Stovner bydel, er vel heller tvilsomt. Det er imidlertid ikke særlig betryggende med tanke på framtiden at bydelsutvalgslederen bruker kjente hersketeknikker når alvorlige problemer i det multikulturelle Oslo adresseres fra grasrota. Man kan også undre seg over om det er barnas beste og bydelen bydelsutvalgslederen er mest opptatt av når han hevder at natteravnene gir ‘en uriktig og negativ bilde av våre barn og hjem’.