VG gjør et nummer av at det er flest Fremskrittspartivelgere som mener at Odins soldater øker tryggheten i gatene.

Det faktum at politiet er underbemannet rundt om i landet er ingen stor sak i riksmedia. Hvem som støtter at fienden, IS, patruljerer gatene i Norge, ser heller ikke ut til å være spesielt interessant.

Det som er suspekt for mediehusene er at nordmenn faktisk uttrykker motvilje mot det multikulturelle samfunnet. Det er verdt å merke seg at ca to av tre Fremskrittspartivelgere ikke synes Odins soldater øker tryggheten.

– Hvorfor tror du det er flere i Frp enn andre partier som mener Odins soldater gjør gatene tryggere?

– Det er tilfeldig, sier Nesvik.

– Tror du det er folk i Frp som mener det er behov for en slik gruppe?

– Nei. Mitt utgangspunkt er at det er politiet som skaper trygghet i gatene, sier Nesvik.

—-

Men Odins soldater har stor støtte blant regjeringspartiet Frps velgere: 37 prosent av de som vil stemme Frp dersom det var stortingsvalg i morgen, svarer at tryggheten øker når Odins soldater går rundt i gatene. Frp er det eneste partiet hvor flere sier gruppen øker tryggheten, enn at den reduseres.

Frp logo

VG