Profetens Ummah ser sitt snitt til å kapitalisere på borgervernet Soldiers of Odin, ved å kunngjøre at de også vil patruljere gatene.

Opplysningene om at islamistene i Oslo er i ferd med å etablere en gruppe, bekreftes også av den midlertidige talsmannen til Profetens Ummah som kaller seg «Abu Arijon». Han opplyser at planen er å starte i Oslo, deretter Drammen og Tønsberg.

..

Mange av personene i «Allaahs soldater» kommer fra miljøet i og rundt islamistgruppen Profetens Ummah, der talsmannen Ubaydullah Hussain for tiden sitter varetektsfengslet og siktet for rekruttering til IS. «Allaahs soldater» opplyser selv i uttalelsen at nærmest alle i gruppen står på «overvåkningslisten» til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Mens politiet har vært klare på at Soldiers of Odin er uønsket og justispolitisk talskvinne for Ap, Hadia Tajik, uttalte at vi ikke ønsker borgervern, kan ikke PSTs Siri Alsén få seg til å fordømme Allaahs soldater.

– Kjenner PST til at gruppen «Allaahs soldater» skal patruljere i Oslo?

– Vi kan ikke kommentere enkeltpersoner eller enkeltgrupperinger, svarer seniorrådgiver i PST, Siv Alsén til VG.

Kunne hun ikke sagt at politiet ikke ønsker organisert vaktvirksomhet fra noen kant, og slett ikke en med politisk fortegn?

Profetens Ummah sier at Odins soldater skaper utrygghet for norske muslimer. Derfor vil de være vaktvern.

«er et svar på den manglende responsen fra Staten til at kjente høyreekstreme får patruljere gatene, noe som bidrar til at den muslimske minoriteten i Norge føler seg utrygge».

Odins soldater har patruljert i Drammen og Tønsberg, men ikke i Oslo. Det vil de nok heller ikke våge. Venstresiden, den politiske korrekthet og muslimer dominerer Oslo. Men det er en dominans som mediene selv ikke problematiserer.

Allahs soldater er ikke noe nytt fenomen. De har vært sett i Danmark ved flere demonstrasjoner.

Da Danish Defence League forsøkte å organisere en demonstrasjon i Århus lørdag 31. mars 2012, kom det til voldsomme motdemonstrasjoner. Blant dem var muslimer med jakker hvor det sto;

Allahsgadekriger1-310312

Forløpet fulgte et velkjent mønster: Først en «bred» venstreorientert demonstrasjon mot «fascisme og rasisme». Deretter utkrystalliserte seg AFA og muslimske demonstranter som gikk til angrep på de høyreorienterte. Kun et stort politioppbud hindret at de ble moset. Pågripelsene sier noe om hvem som brukte vold:

Blandt de 89 anholdte var der som bekendt kun to EDL-demonstranter. Alt hvad der kunne gå og kravle af ideologiske venstreradikale var på gaden, og den hårde militante kerne samlede sig efter klokken 15.30 i og omkring Mølleparken. Kun et fåtal blev anholdt, herunder Markus Lund – de fleste samlede sig i lighed med Enhedslistens Jean-Martin Rundstrøm Christensen i sidegaderne.

Hele 41 af de anholdte var muslimer, og her kan nævnes den 20-årige konvertit Kasper HM, der blev anholdt og lagt i strips foran Voxhall.

Det var en usedvanlig voldelig motdemonstrasjon, som kunne minne om Gaza-demonstrasjonen i Oslo 8. januar 2009.

Israelflag-310312Foto: Forsøk på å tenne på et israelsk flagg ved Kanalen midt i Århus.

Etter dette oppløpet, som altså lyktes med å kvele en lovlig demonstrasjon, skrev Bernt Hagtvet i Dag og Tid at han hadde sett trusselen mot det nye Europa – det var flokken av forskremte høyreorienterte i et hjørne av Gellerupparken. Soldiers of Allah og AFA så han ikke som noe problem.

Når norske medier tar avstand fra Odins soldater og mener de fremprovoserer Aaalahs soldater, ser de bort fra at Profetens Ummah har eksistert i lang tid og har et større omlad. Venstresiden har med medienes hjelp fått lov å kontrollere gatene. Den vil trolig inngå i samme allianse med et muslimsk voldelige borgervern, som i Århus og som vi har sett i utallige demonstrasjoner i København.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/odins-soldater/islamister-mobiliserer-mot-odins-soldater/a/23624528/