English Defence League og tilknyttede høyreorienterte avholdt en demonstrasjon i Århus lørdag ettermiddag, som raskt utartet da de ble angrepet av autonome.

Det gikk ingen liv, og foreløpig meldes det ikke om alvorlige skader, men det var nære på. Flasker suste gjennom luften.

Politiets pressemedarbejder, Mogens Brøndum, betegnede situationen midt på eftermiddagen som «presset».

Allerede omkring kl. 15.00 blev to unge palæstinensere mænd anholdt, og efter ca. to timer blev der anholdt 20 venstreorienterede aktivister.
Kastede med cykler

Klokken halv seks blev der anholdt yderligere 50 personer, hvoraf en del var såkaldte præventive anholdelser.

Kort forinden blev en stor del af de anti-islamiske højreorienterede demonstranter fragtet væk i busser under massivt politiopbud.

Problemerne opstod, mens lederen af den højreorienterede gruppe Danish Defence League, Anders Gravers, holdt tale i Mølleparken midt på eftermiddagen.

Under talen trængte de venstreorienterede aktivister gennem politiets afspærringer til Mølleparken.

Ifølge Mogens Brøndum kom der hurtigt en massiv politistyrke, da uroligherne begyndte, og der er ikke meldinger om skader på civile.

Numerisk var det ca 200 antiislamister i Møllerparken, og ca ti ganger så mange på byens torg. Men antall autonome og innvandrere som brøt gjennom politisperringene, var langt mindre.

Good guys – bad guys.

Norske medier ønsker å gi en rollefordeling og lager betegnelser ut fra det. De ulike begrepene vitner om at man forsøker å skape en politisk bekvem vinkling, men det lykkes ikke helt, og hvem som er bad guy krasjer med bildene.

De høyreorienterte kan stå for ting man ikke liker. Men det er de autonome som bruker vold. De føler seg berettiget til å bruke vold. De bruker vold både mot demonstranter de ikke liker og mot politiet.

De var blant de første som ble arrestert, senere ble et større antall høyreorienterte pågrepet såkalt preventivt, dvs. til deres eget beste, og kjørt bort.

Det helt store sammenstøtet uteble.

Hvorfor noen ønsker å samles offentlig for å demonstrere mot islamisering, kan man bare spørre om. At den voldelige venstresiden samles til motaksjon er garantert. Det er et stort ansvar å påta seg å lage en slik demonstrasjon, folk kan komme alvorlig til skade. Hvis man ønsket å lage en politisk markering var det kanskje andre måter å gjøre det på som tydeligere ville vist fredelige hensikter?

Men hvem som bruker vold etterlater hverken TV2s bilder eller danske aviser noen tvil om. Det er verre med de norske.

VGNett skriver om «høyreekstreme» og «antirasister». Venstresiden får være «radikale», og det er et innarbeidet ord. Kun høyresiden er «ekstrem». VGNett viser til og siterer Ekstrabladet, men Ekstrabladet brukte ikke de termene. Den skrev «høyreorienterte» og autonome og antifascister. Dette er en rimeligere språkbruk: høyreorientrt er et diffust begrep og autonom og antifa er innarbeidede begreper.

Men det holder ikke for VGNett som må gjøre stemplingen tydeligere. Det samme gjorde TV2s ankerkvinne som sa «høyreekstreme» mot «antirasister», mens deres reporter på stedet snakket om «antiislamister», et ord demonstrantene ville vedkjent seg.

Ved så tydelig å ta parti risikerer mediene å forspille tillit og troverdighet. Alle kunne se hvem som brukte vold. De såkalte antifascistene ser ut som fascister: de er svartkledte og maskerte. Nyhetsredaksjonen sier ikke noe, for at intetanende seere kanskje skal tro det er høyreekstreme? Det ville jo ødelagt opplegget hvis det ble poengert at det var antirasistene som var voldelige.

Det ville reist det helt essensielle spørsmålet: hvem var det som brukte vold?

Ved sin dekning er norske medier med på å fare med harelabb over at visse grupper føler de har rett til å angripe en lovlig demonstrasjon.

Shoaib Sultan er ansatt i Antirasistisk Senter for å overvåke og følge med på høyresiden. Han var i Århus og brukes av norske medier som en ekspert. Men Sultan legger ikke skjul på at han er der for å støtte motdemonstrantene. Sultan snakker om «vi». Etter voldsoppvisningen lørdag er det problematisk. Er det ok å knuse de man misliker med vold?

Shoaib Sultan er selv til stede i Aarhus fordi han ønsker å markere avstand til den høyreekstreme demonstrasjonen.

– Jeg synes det er viktig å markere avstand til denne typen demonstrasjoner. Det er viktig at vi svarer tilbake og viser at de høyreekstreme ikke vinner fram med sitt budskap, sier han.

Med sin formulering «viktig at vi svarer tilbake og viser at de høyreekstreme ikke vinner fram med sitt budskap», går Sultan langt i å godta vold som middel i den politiske kampen.

Det har vært de autonomes linje i mange år. Det er den som gjør at høyresiden aldri har kunnet markere seg.

Vinden blåser nå den andre veien. Det vil komme flere demonstrasjoner. Derfor er det uhyre viktig at folk som ikke ønsker at vold skal bli et akseptert middel, tar avstand fra de som selvbestaltet går løs på andre.

Sultan vil kanskje påberope seg den store demonstrasjonen for mangfold som foregikk et godt stykke unna Møllerupparken. Men selv der vaiet kommunistiske farger, hammer og sigd, tett. Det er lov. Men det sier kanskje noe om hvorfor de autonome og kampvillige innvandrere ikke møter utfrysing. De er del av familien.

Folk er ikke dumme. Rett etter TV2s innslag kom en nyhet fra Thailand der det hadde vært et voldsomt bombeangrep. Begått av radikale islamister. De har drevet med attentat og terror siden 2004 og har drept 5.000 mennesker.