Nytt

Sjefredaktør i Hamar Arbeiderblad, Carsten Bleness, oppfordrer oss til å vise mer entusiasme når vi nå sikter mot en ny million innvandrere i løpet av de neste årene. Forvandlingen til et multikulturelt samfunn ser ut til å være så sterkt ønsket at det spiller liten rolle hva folket ønsker. Vi har plass nok.

– Det tok 28 år å runde fem millioner. Kanskje vi skulle forsøke å hilse innvandringen velkommen, og sikte mot en ny million med litt mer entusiasme.

De 450 barna som allerede er her, er en god begynnelse. La oss slutte å omtale dem som et problem. De er et lite bidrag til å nå seks millioner mennesker i 2028. Om vi ikke har hjerterom, så har vi ihvertfall plass.

God helg.

Dette er avslutningen på Lørdagskommentaren til Carsten Bleness 24.3-2012. Den er ikke å finne på nett nå, men kan dukke opp her:  h-a.no