Innenriks

I Vangsåsen utenfor Hamar finnes det et asylmottak, Ormseter. Det ligger rundt 10 kilometer utenfor Hamar by, like ved der turløypene begynner innover Hedmarksvidda. Beboerne i Vangsåsen er ikke mange, og bebeyggelsen må karakteriseres som ei grend. Beboerne ble for ikke lang tid tilbake lovet at det gamle lokalet Vangseter ikke skulle bli asylmottak.

Nå er vi inne i en tid hvor Norge skal redde verden. Hvordan lokalmiljøene til nordmenn gjøres om til det ugjenkjennelige, er uten betydning for myndighetene. I tillegg har Hamars befolkning stemt frem politikere som er positive til økt bosetting av flyktninger i kommunen. Nå kommer det nye beboere i Vangsåsen, og folk er ikke positive til hva som skjer.

Både befolkningen i Vangsåsen og Hamars ordfører reagerer nå på at det uten varsel blir opprettet akutthjem for 150 flyktninger i Vangsåsen uten varsel. I går kom de første 30.

Det er en kjensgjerning at det har vært uheldige episoder med flyktninger, også i Vangsåsen. Det mest markante skjedde i fjor. En av beboerne på Ormseter asylmottak i hjel kona si med 20 knivstikk, dette skjedde i Hamar by, og er med på å skape utrygghet for de som skal bo med disse menneskene i nabolaget.

Hamar Arbeiderblad tillater seg å spørre en nabo angående det nye transittmottaket:

– Hva er problemet med dette?

– Vi har allerede et asylmottak i bygda og føler at vi har  fått nok. Folk føler en utrygghet. Det må være mye bedre om de blir spredt rundt. Det må være ledige lokaler i Hamar sentrum for eksempel, sier han.

Berikelsen man sitter igjen med i Vangsåsen er altså at man ønsker at utryggheten skal bli jevnere fordelt.

Velkommen til det Nye Norge. Avisreportasjen viser utelukkende unge menn som viser seierstegnet.

God helg.

Fornøyde unge menn i Vangsåsen. Naboene føler utrygghet, men spiller det noen rolle når Norge skal redde verden?
Fornøyde unge menn i Vangsåsen. Naboene føler utrygghet, men spiller det noen rolle når Norge skal redde verden?

Det nye Norge formes nå i rekordfart.
Det nye Norge formes nå i rekordfart.

Artikkelen er kun på papir i skrivende stund, men kommer nok her i løpet av dagen: h-a.no