Tavle

Flyktninger i Norge skulle være redningen for fremtiden. Høy utdannelse og nyttig arbeidskraft var reklamen for å gjøre folk positivt innstilt.

Hamars befolkning vokser. Boligprisene stiger kraftig og Hamar-rådmann Bjørn Gudbjørgsrud er fornøyd. Noen problemer ligger oppe i dagen for Hamar kommune: Flyktninger.

Redningsmennene er et problem.

– Dette henger mye sammen med det som har skjedd av utvikling i Hamar de siste ti årene, sier Gudbjørgsrud, som også sier prisøkning kan ha en bakside.
– Jeg synes først og fremst dette er positivt, men vi må også huske på at det finnes en del som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Blant annet skal vi bosette mange flyktninger framover. Dette må vi være oppmerksomme på, men alt i alt er dette bra for Hamar og for dem som bygger boliger. Vi trenger mer utbygging av boliger for å fortsette veksten vår, sier rådmannen.
h-a.no