Nytt

Bodø og Skien, som er fylkeshovedstedene i Nordland og Telemark og blant de femten største urbane områdene i Norge, har besluttet å ta imot færre «flyktninger» enn tidligere.

I Bodø, som kutter antallet fra 90 til 70 pr. år, var saken omstridt. En bystyrerepresentant uttalte at «herberget er fullt», men vedtaket ble fattet mot venstresidens stemmer:

SV-representant Kirsten Hasvoll gikk i strupen på KrF og Venstre da bystyret skulle ta stilling til hvor mange flyktninger Bodø kommune skal bosette de neste årene.

– I denne saken er det faktisk Kristelig Folkeparti og Venstre som bestemmer antallet, men de har altså gått fra alle tidligere løfter de to partiene har gitt både lokalt og sentralt. Det vi nå er med på, er et rent svarteper-spill som alle taper på, slo Hasvoll fast.

Hun fikk solid støtte både fra Rødt og Ap i sitt syn på forslaget om å kutte antall bosatte flyktninger fra 90 til 70 de neste årene.

– Dette er en vanskelig sak, og problemet er fortsatt at vi har for få boliger. Og det er etter vår mening bedre å love 70 flyktninger bolig, enn å love 90 det samme uten at vi klarer å gi dem det, forsvarte Else Marie Torp KrF sitt standpunkt.

I Skien, som i tråd med rådmannens forslag kutter det årlige antallet fra 125 til 68, står både Høyre og Arbeiderpartiet bak vedtaket.

For Rolf Erling Andersen (Ap) var boligsituasjonen avgjørende:

– I Skien bygger man nye millionboliger over en lav sko, men de kan man ikke bruke til flyktninger. I tillegg er det opprettet et asylmottak i byen som er ute etter de samme boligene. Da blir det en kamp om boliger, og prisen på elementære boliger går opp, sier Andersen.

Dette skjer altså mens tusener av personer bosatt på asylmottak venter på å bli bosatt i en kommune, og tilstrømningen av asylsøkere går mot nye høyder.

Lokalpolitikken og rikspolitikken er altså på kollisjonskurs. Sammenstøtene vil uunngåelig bli mange i tiden fremover. Med mindre regjeringen ved den sentrale forvaltningen gjentatte ganger vil overkjøre lokaldemokratiet, vil den havne i en kattepine som vanskelig kan unngå å sette på dagsorden spørsmålet om hvor mange asylanter det er rimelig at Norge gir opphold.

 

Avisa Nordland: – Ta dere sammen og bruk vettet
Telemarksavisa: – Det er mange år for seint