Neste uke skal kommunestyret nok en gang debattere hvor mange flyktninger Drammen skal bosette i år.

Årsaken er at deler av det forrige vedtaket er kjent ugyldig, skriver Drammens Tidende.

Kommunestyret ble i utgangspunktet enige om 125 flyktninger i år, hvorav alle skulle være vestlige. Men siden Statsforvalteren kjente dette vedtaket for ulovlig, så har Drammen siden nyttår bosatt 54 flyktninger. I tillegg har de gjort avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av ytterligere 19 personer. Dermed blir det totale antallet som er bosatt eller gjort avtale om 73 personer så langt, skriver avisen.

Av de 54 som alt er bosatt kommer 40 fra Ukraina, ni fra Syria og en fra et annet land. Fire av de Drammen har tatt imot er mindreårige.

Ansatte i Drammen kommune må bruke skuddsikre vester ved sjekk av kommunale boliger

FrPs gruppeleder Ulf Erik Knudsen kan ikke mye få gjort.

– Vi er klar over at det er bosatt flyktninger i Drammen i år, og vi skal forhandle med våre samarbeidspartier denne uka, sier Knudsen.

Det er imidlertid liten mulighet for at dette vil forandres.

Turid Solberg Thomassen, som er gruppeleder for KrF, er ikke innstilt på å fire på antallet.

– Dette antallet er vi ferdigforhandlet om etter vår oppfatning. Vi går inn for at punkt 5 strykes, og at resten av vedtaket blir stående, sier hun.

IMDi anmodet opprinnelig Drammen om å ta imot 340 flyktninger, men da saken ble behandlet i februar innstilte kommunedirektøren på å ta imot 250, men har siden gått med på 125.

Drammen kommune har hatt en voldsom økning i ungdomskriminalitet av det voldelige slaget, og ikke-vestlige barn og ungdommer står for størstedelen av forbrytelsene.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag.

 

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.