Rådmann i Hamar, Bjørn Gudbjørgsrud, mener kommuner skal tvinges til å ta i mot flyktninger. Han beskriver situasjonen som en nasjonal krise. Den beste løsningen er at kommunene tvinges til å ta i mot flyktninger. Det å hjelpe i flyktningenes nærområder er en fjern tanke.

Bjørn Gudbjørgsrud mener kommunene må tvinges til å ta imot det antallet flyktninger de blir bedt om.

—-

– Slik jeg ser det er det ingen alternativer som er bedre enn det jeg har kommet fram til nå, forteller han.
Han mener at det med dagens situasjon er behov for spesielle tiltak.
– Situasjonen nå er tilnærmet en nasjonal krise. Det krever også at vi kan sette inn ekstraordinære tiltak, sier han.
h-a.no