Nytt

En evalueringsrapport av prosjektet «Hotspot Vollsmose» viser at kriminaliteten i den uropregede bydelen har steget markant. Til tross at for sosial- og integrasjonsminister Karen Hækkerup (S) hevder at det går fremover i Vollsmose, har anmeldt kriminalitet steget med hele 30 prosent fra 2010 til 2011.

Rapporten peker også på at beboerne i Vollsmose føler seg utrygge.

Det er særlig anmeldelser av innbrudd som trekker tallene opp, mens det bemerkes som positivt at anmeldelser av vold og trusler er uendret og overtredelser av våpenloven har falt noe.

– Det er en rimelig markant stigning, og derfor har vi været i dialog med politiet, som har øget deres fokus på netop indbrud. Vi arbejder meget målrettet med de her tal, for det giver os jo nogle sigtepunkter i forhold til, hvor vi skal sætte ind, siger han [Jimmy Streit, direktør for barne- og ungdomsforvaltningen i Odense Kommune. Min anm.].

Udviklingen går især den forkerte vej, fordi kriminaliteten ellers var faldende fra 2009 til 2010, hvor anmeldelserne faldt med 16 procent.

– Den her situation giver jo anledning til, at vi sætter os ned og reflekterer over, hvad der skal gøres. Og det er vi allerede godt i gang med, fortæller Jimmy Streit til avisen.

Rapporten peger også på, at beboerne føler sig meget utrygge. Men ifølge direktøren skyldes det ikke de stadigt flere indbrud.

Vollsmoses beboere beskriver en fryktkultur; at de ikke våger å anmelde kriminalitet til politiet av frykt for at lokale uromakere skal oppdage at de har «sladret», noe som kan føre til repressalier mot den selv.

Den manglende trygghetsfølelsen skyldes også de mange ungdommene som ofte har en skremmende atferd:

– Det er ganske uheldigt og et udtryk for, at det er noget, der skal arbejdes på. Trygheden skulle jo gerne være i alle bydele af Odense, og ikke kun der, hvor der ikke er 80 nationaliteter samlet på et sted, siger han til ekstrabladet.dk

Beboerne i Vollsmose beskriver endvidere i rapporten, at deres tryghedsoplevelse er præget af de mange unge, som ofte virker skræmmende. Det skyldes i de fleste tilfælde, at de kommer med mange ubehagelige tilråb. En beboer har blandt andet fortalt, at hun ikke tør gå ud efter kl. 19 om aftenen, fordi de unge virker truende.

– Den manglende tryghed hænger nok sammen med, at der er nogle i Vollsmose, der lever i en form for parallelsamfund. De har en anden opfattelse af demokrati, spilleregler, love, og af hvordan man omgås hinanden, siger Jimmy Streit.

Jyllands-Posten: Avis: Kriminaliteten i Vollsmose stiger

Ekstra Bladet: Beboere i Vollsmose tør ikke sladre