Sakset/Fra hofta

«Asylbarn» fra Nord-Afrika skaper trøbbel i Danmark. De blir stadig oftere siktet for kriminalitet; i løpet av ett år er antall siktelser mot dem femdoblet.

Nordafrikanske «asylbarn» blir i Danmark samlet på asylmottaket Center Sandholm. Der registreres nå en eksplosiv vekst i kriminalitet knyttet til denne gruppen.

center-sandholm

«Vi ser en udfordring, som vi ikke tidligere har set i samme omfang», forteller Dansk Røde Kors til Berlingske.

Mindreårige asylansøgere registreret på Center Sandholm bliver i stigende grad sigtet for kriminalitet som f.eks. tyveri, indbrud og besiddelse af euforiserende stoffer.

I perioden januar til november 2016 blev der på landsplan rejst 206 sigtelser mod 15-17-årige personer, der på tidspunktet for sigtelsen var registreret som beboere på asylcentret Center Sandholm ved Allerød.

Det er en markant stigning i forhold til samme perio­de i 2015, hvor antallet af sigtelser var 44, viser en opgørelse fra politiet.

Document skrev søndag at de ansatte på Center Sandholm mistenkte at de unge nordafrikanerne på mottaket begikk kriminalitet, bl.a. tyveri og narkotikasalg.

Danske Røde Kors: Nordafrikanske barn setter asylsystemet sjakkmatt

Og nettopp de enslige «asylbarna» (uledsagede asylbørn) står for de fleste siktelsene, sier Freddy Bech Jensen, vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi.

»Vores vurdering er, at en stor del af de sigtede kommer fra Nordafrika og er unge drenge, der har været vant til at leve på gaden igennem en længere periode. Samtidig er det vores opfattelse, at kriminaliteten i København og Nordsjælland oftest sker i den korte periode, hvor de unge opholder sig på Center Sandholm. Vi ser en udfordring, som vi ikke tidligere har set i samme omfang,« siger Freddy Bech Jensen.

De mulige lovbrud sker i 77 pct. af tilfældene i København og Nordsjællands politikredse, mens de resterende sigtelser omfatter handlinger primært begået i Jylland.

Sigtelserne drejer sig altovervejende ikke om grov kriminalitet, men om berigelseskriminalitet, besiddelse af stoffer og uorden på asylcentre som f.eks. indbyrdes slagsmål mellem asyldrengene. Politiet har ikke tal på, hvor mange af sigtelserne der fører til en dom.

Dette viser seg å være en meget mobil gruppe.

»Gruppen af uledsagede unge er meget mobile og opholder sig ikke i længere tid i Center Sandholm, men er registreret der. Og derfor forekommer der også sager fra resten af landet. Den store udfordring er, at de unge ofte når at forsvinde, inden der er mulighed for, at der kan ske domfældelse eller gives en bøde,« siger Freddy Bech Jensen.

Det karakteriserer gruppen, at de unge ofte er traumatiserede, kriminelle og stofmisbrugere. Samtidig lever de et liv, hvor de rejser fra land til land i Europa og i mange tilfælde søger asyl, selv om de ofte ikke er tæt på at kunne få ophold.

Ansatte på Center Sandholm fortalte også, hvordan de unge nordafrikanere typisk forlader Allerød om aftenen for at drage til København, ligesom det er blevet bemærket, at de unge ofte vender tilbage til asylcentret stærkt påvirkede af stoffer og nogle gange med fyldte rygsække.

Dansk Røde Kors driver Center Sandholm. Den stigende kriminaliteten blant de unge nordafrikanere presser asylsystemet, ifølge organisasjonens generalsekretær Anders Ladekarl.

»De har haft en hård opvækst, problemer med kriminalitet og har levet på gaden forskellige steder i Europa. Men for langt hovedpartens vedkommende kan de ikke betegnes som flygtninge. Derfor er det ikke et asylproblem, men et europæisk problem med gadebørn. Asylsystemet er ikke stedet at håndtere dem,« fastslår Anders Ladekarl.

Der er behov for en fælles løsning på europæisk plan, der kan sikre et samarbejde med de unges hjemlande om at tage imod de mindreårige og give dem den rette hjælp, mener Anders Ladekarl.

Udlændingestyrelsen har det øverste ansvar for driften asylmottak i Danmark:

»Det er en gruppe, som er vanskelig at håndtere, når vi skal indkvartere dem. Og jeg forstår på vores europæiske kollegaer, at en række af dem har samme udfordringer. Vi skal hele tiden have fokus på denne gruppe, så vi undgår flest mulige problemer,« lyder det fra Thomas Mortensen, kontorchef i Udlændingestyrelsen.

Men Dansk Folkeparti mener, at der skal tages nye løsninger i brug. Partiet vil gøre det muligt for politiet helt at indføre udgangsforbud på landets asylcentre, når der vurderes at være alvorlige problemer med f.eks. kriminalitet blandt beboerne. Det skal gælde for alle beboere på en given afdeling.

Samtidig skal kriminalitet automatisk føre til afslag på asyl og frihedsberøvelser af asylansøgere, indtil de kan sendes hjem, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

»Det er en gruppe af unge asylansøgere, som vi slet ikke har styr på,« siger han.

Socialdemokratenes udlændingeordfører, Dan Jørgensen (S), støtter forsalget om et portforbud.

 

Berlingske: Sigtelser mod asylbørn femdoblet på et år: »Vi ser en udfordring, som vi ikke tidligere har set i samme omfang«