Lokale Ap-topper, som blant annet styrer i Oslo, Viken, Bergen og Tromsø, er klare på at de mener trygden ikke lenger strekker til og at minstesatsene bør økes. 

Det ønsket fikk de ikke innvilget i i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV som ble presentert tirsdag, skriver Dagsavisen.

Nav-minister Marte Mjøs Persen (Ap) har hele tiden vært tydelig på at det ikke er aktuelt for regjeringen å øke minstesatsene nå.

Det misliker grasrota i Arbeiderpartiet.

Tromsøs Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen mener det er på tide å øke minstesatsene.

– Vi må erkjenne at det aldri er nok og at det må mange virkemidler til for å motvirke fattigdom. Ap kan ikke sitte å se på at folk blir sultne og fryser, sier han om budsjettavtalen.

Han kan fortelle av egen erfaring om hvordan fattigdommen øker også i Tromsø.

– Den siste tiden har pågangen fra mennesker som trenger hjelp til å få mat på bordet økt. Det merkes at alt er blitt dyrere. På en måned fikk vi 96 nye husstander bare til Matsentralens tilbud. Også NAV-kontoret ser en liten økning, det samme med kommunen som ser en svak økning i søknader på sosialhjelp, forteller Wilhelmsen.

Et statsbudsjett i kompromissenes tegn

Han får støtte fra Ap-byråden for barnevern og sosiale tjenester i Bergen, Line Berggreen Jacobsen, som opplever det samme der.

– Vi har i flere år hatt en situasjon hvor en tredjedel av de som mottar økonomisk sosialhjelp har trygd som hovedinntekt. Det mener vi skyldes at trygden ikke er tilstrekkelig for å dekke det man trenger for livsopphold, sier hun, og legger til:

– Så lenge vi ser det er så stort behov for sosialhjelp til trygden, så mener vi trygden er underfinansiert for å dekke livsopphold. Sosialhjelp skal i utgangspunktet være en midlertidig ordning.

Ordføreren i Norges største fylkeskommune Viken, Roger Ryberg (Ap), mener også at minstesatsene for uføretrygdede og mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) burde økt.

– For alle disse gruppene så trengs det betydelig mer, uten at man skal rangere hvem som trenger mest. Men, jeg ser at det er krevende forhandlinger, og regjeringen er på rett vei, sier han.

I Oslo kom byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) nylig med en oppfordring til regjeringen om å øke minstesatsene.

– Uføretrygd og AAP er grunnleggende sett offentlige penger, men det slår ikke ut på de nasjonale tallene at disse menneskene også mottar økonomisk sosialhjelp som ligger i de kommunale budsjettene. Jeg skjønner hvorfor det blir en blindsone, men det kan det ikke fortsette å være, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre beroliger alle, og sier følgende:

– Vi kommer med en betydelig levekårspakke for å komme dem til unnsetning.

 

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli

Mesteren og Margarita.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!


Kjøp julegavene fra Document!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.