Nasjonal talsperson i MDG Arild Hermstad flankert av miljøbyråd i Oslo Lan Marie Berg og partiets andre talsperson Une Bastholm. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

MDG-toppen Arild Hermstad mener man må kunne ta med seg alle typer norsk trygd hvor man vil i verden – han nevner Pakistan som et eksempel.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG sammenlikner AAP med feriepenger, og ønsker overhodet ingen begrensninger på hvor mottakere av midlertidige trygdeytelser kan oppholde seg, sier han til Dagbladet:

– Det kan ikke være et mål i seg selv at man skal oppholde seg innenfor Norges grenser. Det skal være en dialog mellom Nav og den som går på trygd om hvilke plikter og vilkår som gjelder. Ut over det må det være lov for personen oppholde seg i Sverige, Tyskland eller Spania. Eller i Latin-Amerika, USA eller Pakistan.

Hermstad vil ta et oppgjør med det han kaller mistenkeliggjøring og påføring av skam overfor dem som går på trygd.

– Det å mene at man må befinne seg i Norge er en smålig tanke og er preget av at man oppfatter at dem som går på trygd ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Vi krever jo ikke at folk skal bruke feriepengene sine i Norge. Man får dra hvor man vil når man får feriepenger.

Regjeringen vil begrense trygdeeksport

Hermstads utspill står i skarp kontrast til regjeringens bestrebelser på å begrense trygdeeksport – blant annet AAP (arbeidsavklaringspenger), som Hermstad nevner spesielt.

Regjeringen foreslo i juni å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet. Innstrammingen skal blant annet hindre familier å sende barna til koranskoler og tvangsekteskap.

Regjeringen vil stanse de ulike forsørgertilleggene for alderspensjonister og uføretrygde som oppholder seg i land utenfor EØS.

Fra 1. juli 2020 kreves det at både den som mottar tilleggene og forsørgede barn og ektefeller må være bosatt i Norge. Dette gjelder forsørgingstillegg til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, uføretrygd og tiltakspenger.

– Vi ønsker å begrense trygdeeksport generelt, men dette er også noe vi har sett på i forbindelse med handlingsplan mot sosial kontroll, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Finansminister Siv Jensen (Frp) påpekte at de norske ytelsene er ganske høye:

– Når du sender det ut av landet blir det relativt sett ganske mye penger. Derfor ønsker vi å få kontroll på eksport av trygdeytelser og velferd. Vi kan ikke ha det sånn.

Etter Nav-skandalen har regjeringspartiene og Senterpartiet understreket at man i all hovedsak skal oppholde seg i Norge når man mottar midlertidige trygdeytelser.

Wiborg rystet og sjokkert

Erlend Wiborg (Frp) er rystet over MDGs forslag om fri flyt av trygd til hele verden:

– Jeg har lenge ment at MDG er et uansvarlig parti på mange områder. Her viser de det til fulle, sier Wiborg, som mener det er avgjørende at Norge gjerder inn velferdsstaten i en stadig mer global verden.

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen er «sjokkert» over Hermstads sammenlikning mellom AAP og feriepenger. Han påpeker at AAP er en midlertidig ytelse man får til man får avklart arbeidsevnen.

Wiborg har tidligere sagt at det er viktig å hindre at «Norge blir Europas sosialkontor», nå sier han at MDGs forslag gjør Norge til hele verdens sosialkontor.