Foto: Koranskole i Somalia

Regjeringen foreslår å stanse stopp i i forsørgertilleggene til alderspensjonister og uføretrygdede som oppholder seg i land utenfor EØS. Idag kan både trygdemottakere, ektefeller og barn bo og motta tilleggene i utlandet. Regjeringen har utarbeidet et forslag til endring. Dersom dette blir vedtatt, vil det bli et krav at de som mottar tillegg, samt deres ektefeller og barn må være bosatt i Norge. Det nye kravet vil gjelde fra 1. juli 2020. I forslaget fra regjeringen står det:

Formålet med forslagene er å begrense velferdseksport, samt å stramme inn på offentlig støtte til foreldre som sender barn til land hvor de potensielt kan risikere å bli utsatt for tvang og omsorgssvikt, og på denne måten søke å forebygge slike handlinger.

Regjeringen håper innstrammingen vil hindre tvangsekteskap og hindre familier å sende barn på koranskoler.

– Vi ønsker å begrense trygdeeksport generelt, men dette er også noe vi har sett på i forbindelse med handlingsplan mot sosial kontroll, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.