Nytt

I 2010 innførte regjeringen ordningen med såkalte arbeidsavklaringspenger (AAP) til erstatning for attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uføretrygd. AAP kan som hovedregel kun gis i fire år, hvilket betyr at mange mennesker mister denne stønaden i 2014, beleilig nok etter valget.

Dermed vil mange flere mennesker få behov for sosialhjelp, noe som innebærer at utgiftene til deres livsopphold heretter vil tas fra kommunekassene snarere enn staten. Det er ikke uproblematisk for kommunene, som allerede er hardt belastet økonomisk i forsøket på å oppfylle sine lovbestemte forpliktelser:

Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie (H) frykter at tusenvis av nordmenn som mottar støtte gjennom ordningen arbeidsavklaringspenger (aap) kan bli stående uten annen hjelp enn sosialhjelp når aap-ytelsene forsvinner. Aap-ordningen er en fireårig ytelse som ble innført i 2010, og i 2014 vil de første mottakerne gå ut av ordningen.

Bare i Oslo kommune er det 4000 mottakere av arbeidsavklaringspenger som står uten en plan for hvordan de skal komme seg ut i arbeid i gjen – eller bli uføretrygdet.

Sosialbyråden er i denne forbindelse oppsiktsvekkende krass i sin omtale av regjeringen:

– Jeg føler meg helt sikker på at regjeringen overhodet ikke har tenkt på hvilke konsekvenser dette har for den enkelte og for kommunene, sier Hauglie.

 

Dagens Næringsliv: – Tusenvis kan havne på sosialhjelp