44 % av dem som fikk arbeidsavklaringspenger i 2010, endte på uføretrygd i 2012. AAP opphører i 2014.
Aftenposten/NTB

Les også