Skjermbilde NRK. 

Stadig flere innvandrere får sosialhjelp. Somaliere er øverst på listen, men også personer fra andre land i Afrika og Asia er sterkt representert. En somalisk talsmann hevder at alle somaliere i Norge helst vil jobbe.

Det er NRK som forteller om saken, både i Dagsrevyen søndag og i en artikkel på NRK.no

De opplysningene som gjengis, viser en markant utvikling i fordelingen av sosialstøtte i Norge. Innvandrere får en stadig større andel av totalen, særlig personer med bakgrunn fra Afrika og Asia.

For ti år siden var unge, norskfødte menn sterkt overrepresentert i statistikken over mottakere av sosialhjelp.

Det har snudd, samtidig som andelen av befolkningen i Norge født i Asia og Afrika har økt. Denne gruppen utgjør nå halvparten av dem som mottar sosialhjelp i Norge.

Mens det i 2010 var 16.500 innvandrere fra disse regionene som mottok sosialhjelp, hadde tallet økt til 26.600 i fjor, skriver NRK.

Det refereres til statistikk over mottakere av sosialhjelp i aldersgruppen 18–66 år fordelt på fødeland. Der er somaliere, eritreere og syrere øverst på listen. Tallene er ikke brutt ned på alder, botid, utdanning eller annet.

NAV: Skyldes høy innvandring

Nav-direktør Hans Christian Holte tror endringene blant sosialhjelpsmottakere de siste ti årene i stor grad skyldes høy innvandring.

Nav mener manglende kompetanse og norske språkferdigheter er to sentrale grunner til lav sysselsetting blant innvandrere.

– Den andre delen er nok at de unge har gått over på andre ytelser eller kommet ut i arbeidslivet. Det kan skyldes aktivitetsplikten for denne gruppa, sier Hans Christian Holte til NRK.

Ifølge NRKs artikkel er det særlig én nasjonalitet som kommer dårlig ut:

Tallene fra Nav viser at én av fem somaliere i Norge mottar sosialhjelp. Det gjør at de topper listen over mottakere av sosialhjelp.

Hevder alle somaliere helst vil jobbe

NRK intervjuer en talsperson for det somaliske miljøet i Norge, og han hevder at samtlige somaliere er svært innstilt på å få seg arbeid:

Mohamed Abdulkadir er i dag styreleder i Somalisk samfunn i Norge. Han avviser at somaliere ikke ønsker å jobbe.

– Alle vil ha jobb. Jeg har truffet flere som jobber som drosjesjåfører eller i matbutikk, men de har bachelor- eller mastergrader, sier han.

Ifølge styrelederen er satsene så lave at ingen ønsker å forbli på sosialhjelp. Samtidig sier Abdulkadir til NRK at det kan være vanskelig å komme seg inn på det norske arbeidsmarkedet.

Tajik: Mislykket integreringspolitikk

Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) er Nav-tallene et signal om at norsk integreringspolitikk de siste ti årene har vært helt mislykket.

Hun varsler nye tiltak for å snu det hele.

– Det blir tusen nye tiltaksplasser allerede neste år. Vi kommer til å styrke Jobbsjansen, som bidrar til å få flere hjemmeværende innvandrerkvinner ut i jobb, lover Tajik.

– Og så vil jeg sette meg ned med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å gå gjennom de ulike kvalifiseringsløpene for å få flere innvandrere ut i jobb, legger hun avslutningsvis til.

Les også:

Enorm vekst i sosialhjelp til innvandrere

Les også:

– Den somaliske kulturen er ikke tilpasset det norske samfunnet

Julegavetips: Bestill denne nye, viktige utgivelsen fra Document Forlag

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Bestill også høstens store boknyhet:
Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

En svært lesverdig bok:

Kjøp bokpakke med «Hypermoral» og «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂