Nytt

Foto: Bente Haarstad.

Tall fra valutaregisteret som HRS har skaffet til veie, viser at det i 2017 ble overført litt over 500 millioner kroner fra Norge til Somalia via betalingsforetak.

For andre ikke-vestlige land som Pakistan, Filippinene og Afghanistan er de tilsvarende beløpene henholdsvis 371 millioner, 99 millioner og 93 millioner, skriver Hege Storhaug og Rita Karlsen på rights.no.

Men det suverent største totalbeløpet på noe over en halv milliard kroner er altså havnet i Somalia.

Det er god grunn til å anta at pengene er sendt av somaliere i Norge

Disse tallene inkluderer i følge Valutaregisteret ikke banktransaksjoner, ei heller kontanter folk tar med seg når de besøker Somalia, men kun det som privatpersoner i Norge har overført, såkalte grensekryssende transaksjoner, via forskjellige betalingsforetak. Altså er beløpene enda høyere.

Den somaliske innvandrerbefolkningen i Norge består ved inngangen til 2018 av ca. 42.000 personer, hvilket skulle bety at hver somalier i Norge, barn og gamle inkludert, i gjennomsnitt sender omtrent tolv tusen kroner til hjemlandet pr. år.

HRS finner dette påfallende:

Men hvordan er det mulig for særlig somaliere, som etter all sannsynlighet står bak transaksjonene, å sende så mye penger til hjemlandet? Som kjent er somaliere en gruppe hvor svært få er i arbeid og hvor mange lever på trygder og stønader.

NRK avdekket for noen år siden at et høyt antall somaliere ble siktet for grovt trygdebedrageri etter å ha fått barn med menn de formelt sett var skilt fra, på grunn av mistanke om at skilsmissene var blitt avtalt med sikte på å svindle til seg aleneforsørgertillegg.

En tidligere flyktningekonsulent i en norsk kommune har overfor Document tatt til orde for at en egen granskningskommisjon burde innhente DNA fra alle somaliere i Norge med sikte på å avdekke det som antas å være trygdesvindel i milliardklassen. Tjenestepersoner i offentlig sektor aner uro, men er bundet av taushetsplikten og frykter konsekvensene av å varsle.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også