Kommentar

Grønland i Oslo. Foto: JB.

HRS’ avsløring av pengestrømmen på en halv milliard fra Norge til Somalia i 2017 bør være egnet til å slå kaldt vann i blodet på enhver som ennå ikke har innsett hva slags katastrofe det flerkulturelle Norge er blitt.

Det er ingen dristig antagelse at det er medlemmer av den somaliske diasporaen i Norge som har sendt disse pengene til Somalia. Og dette er altså bare de sporbare transaksjonene. Hvilke beløp som i tillegg overføres ved hjelp av hawala-systemet eller fysisk transport av kontanter og verdigjenstander, er vanskelig å estimere.

Den somaliske diasporaen i Norge har ca. 42.000 medlemmer. Det betyr at somalierne i Norge, barn og gamle inkludert, i gjennomsnitt har sendt minst tolv tusen kroner i året til hjemlandet – det er ett tusen kroner pr. måned, hvilket omtrent tilsvarer en normal barnetrygd. Med tanke på at somalierne i det store og hele utgjør en underklasse i Norge, er dette et veldig høyt beløp.

Dette vitner om hvilket ekstremt velstandssprang det innebærer å flytte fra Somalia til Norge. Et liv i relativ fattigdom i Norge, som fortoner seg stusslig når man er oppvokst med forventingene til livet som de fleste innfødte nordmenn har, er fantastisk for den som ellers måtte ha levd med en gjennomsnittslønn i Somalia. Norge har importert en somalisk underklasse, men denne oppfatter seg egentlig ikke som noen underklasse, for med noen få (og desto hederligere) unntak flyttet den aldri til Norge mentalt. I global somalisk sammenheng tilhører den somaliske diasporaen i Norge den absolutte overklasse – finansiert av dumme nordmenn.

Det forklarer også hvorfor de fleste medlemmene av den somaliske diasporaen ikke først og fremst prioriterer å skape seg det vi ville kalle en normal tilværelse i Norge. Det alternativet interesserer dem rett og slett ikke, det kan sågar frastøte dem. Det er derimot viktig å ivareta behovene til personene fra ens egen klan i hjemlandet. Den kollektivistiske somaliske kulturen har skaffet seg et brohode i det individualistiske Norge, og denne kulturen bruker Norge som melkeku. Nordmennene skjønner ikke så mye av dette, for de har bare unntaksvis begreper om klankultur.

En velferdsstat bygger på en likevekt som er nokså skjør: De fleste betaler litt inn uten å ta noe ut i arbeidsfør alder, mens langt færre tar ganske mye ut. Det bygger på en samfunnsmoral hvor det å forsørge seg selv med eget arbeid er normalen og ensbetydende med selvrespekt. Den samfunnsmoralen har aldri funnet veien til Somalia, ei heller til det vi kan kalle det utvidede Somalia. Hvis det er flere enn bare noen håndfuller voksne mennesker igjen i Norge, hvilket gjenstår å bevise, så er det på høy tid at de tar til orde for å avslutte det massive tyveriet av det norske folkets velstand som dette misbruket av velferdsstaten er. Det er absolutt ingen grunn til at ansvarlige mennesker som forsørger seg selv, skal betale inn til en felleskasse som ranes på denne måten.

Vi vet fra før at den somaliske diasporaen ikke bare er massivt representert som trygdemottakere, den har også bedrevet massiv trygdesvindel. Men vi ser ikke at norske myndigheter slår hardt nok ned på misbruket. Vi ser derimot at kilder i NAV-systemet er redde for å slå alarm om det de vet.

Enhver som har øyne i hodet, kan nå innse hvilken forferdelig tabbe det var å tillate fremveksten av en somalisk koloni i Norge. Det eneste ansvarlige nå er ikke bare å se til at den ikke vokser ved å innføre en total innvandringsstopp fra Somalia, men også å sørge for at kolonien blir mindre. De politiske og juridiske virkemidlene som finnes for å sende somalierne som har svindlet Norge, tilbake til Somalia, må tas i bruk – helst så fort som mulig.

Men det ideelle ville ha vært et storstilt repatrieringsprogram for dem som aldri ble en del av Norge. Det beste for alle parter ville være om de fleste somalierne i Norge flyttet tilbake til Somalia. Vi har mange nok indikasjoner på at det er trygt nok der. Her er endelig en avkolonisering som ville ha noe for seg.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!