Pakistanere har gått forbi svenskene og er nå største folkegruppe i Norge. På tredjeplass kommer somaliere og dansker.

Det viser en studie utarbeidet av Sissel Henriksen ved Statistiks sentralbyrå. Hun har sett på sysselsetting og utdanning.

Den viser at 60 prosent av pakistanske menn er sysselsatt, som er litt lavere enn sysselsettingsgraden i befolkningen i Norge som helhet – den er på 70 prosent.

De pakistanske kvinnene utmerker seg med svært lav deltakelse i arbeidslivet: Bare 30 prosent er i jobb. Det samme gjelder tyrkiske kvinner og kvinner fra Marokko.

Generelt øker sysselsettingen blant innvandrere med antall år de har bodd i Norge. Men når det gjelder de pakistanske kvinnene mener Henriksen at den lave sysselsettingen kan ha ‘satt seg’.

Mange etterkommere etter pakistanske innvandrere skaffer seg nå høyere utdanning og jobb.

– Et stort spørsmål er om de unge kvinnene vil komme tilbake til arbeidslivet etter å ha fått barn, slik norske kvinner har gjort de siste tiårene, eller om de blir permanent borte fra arbeidslivet, sier Henriksen til forskning.no.

Somalierne har lav sysselsettingsgrad, men er en relativt fersk gruppe.

Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge