Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum har sett nærmere på en SSB-rapport om sysselsetting og økonomiske overføringer blant innvandrere .
I rapporten går det frem at nordmenn og vestlige innvandrere har omtrent lik yrkesdeltakelse, mens ikke-vestlige innvandrere har en annen utvikling i arbeidslivet. Stavrum skriver at innvandrere flykter ut av arbeidslivet

Regjeringen vil heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år i første omgang, og så videre til 75 år i neste omgang.
Dette skjer samtidig som at store grupper faller ut av yrkeslivet lenge før den tid.

Spesielt gjelder det innvandrere fra ikke-vestlige land: – Midtveis i 40-årene begynner sysselsettingen blant de med lang botid å synke fra i underkant av 70 prosent til ned mot 50 prosent tidlig i 50-årsalderen og senere enda lavere, heter det i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Det er ganske naturlig som Stavrum også påpeker at det tar tid å komme inn i yrkeslivet når man kommer fra et u-land i krig. Det som er vanskeligere å forstå er at innvandrere som er i arbeid, slutter å jobbe så mye tidligere enn nordmenn og vestlige innvandrere. Sysselsettingen i denne gruppen synker dramatisk når man kommer i 40-åreme. Og det er kanskje ingen bombe hvem som kommer dårligst ut

Enkeltland har ekstremt lav sysselsetting – «verstingene» er Somalia og Irak.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) tar selvkritikk i innvandringspolitikken . Han vil nå snakke om problemene, fremfor å benekte dem.

– Det er svært store forskjeller i sysselsetting mellom nordmenn og ulike innvandrergrupper. Vi som folkevalgte må våge å si dette framfor å benekte fakta, sier Lundteigen til Nettavisen.

Anette Trettebergstuen (Ap) mener alle har et ansvar for å gjøre det de kan for å forsørge seg selv. Hun unnskylder derimot dropouts fra arbeidslivet med dårlige jobber.

– Dette viser bare med full styrke at vi ikke kan hvile i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, aktiv integreringspolitikk der vi stiller krav og gir rettigheter slik at folk blir selvforsørgende og ikke minst blir stående i arbeid lengre i livet. Jeg tror vi må se på hva som ligger bak disse tallene. Som sagt tror jeg hva slags type arbeidsmarked disse innvandrergruppene møter og hva slags jobber de tilbys og får har vel så mye å si for hvor lenge de står i arbeid som noe annet.

Nettavisen har også bedt SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes om kommentar, men fra den kanten var det lenge taust. Noe som fikk professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen (UiB) til å reagere og kritisere venstresiden.

– De stikker hodet i sanden og nekter å se verden

Moxnes svarte omsider ved et  blogginnlegg der han avslutningsvis skriver

Og så må vi bekjempe de virkelige truslene mot den norske velferdsmodellen: Sosial dumping, økt innleie, færre i fast jobb, og rene mafiatilstander i stadig flere bransjer, som i sum betyr at vilkårene for effektiv fagorganisering blir dramatisk svekka. Uten sterke fagforeninger som sikrer skikkelig lønn og anstendige arbeidsvilkår – ingen velferdsstat. I tillegg må vi stanse høyresidas forsøk på å undergrave finansieringa av framtidas velferdsstat, gjennom skattekuttene som de nå legger opp til.

Det er noe ganske annet enn å peke ut den somaliske alenemora som ikke får seg jobb, som den store trusselen.

Altså ingen erkjennelse fra Moxnes og Rødt. Moxnes kunne trenge en ny safari – i litt mer eksotiske omgivelser kanskje?