I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) utgjør innvandrere i dag 10 prosent av Norges befolkning, og i rapporten Innvandrere og innvandring 2008 skriver SSB at gode økonomiske tider økte sysselsettingsandelen blant innvandrere i Norge. SSBs rapport viser imidlertid til at det er et sterkt skille mellom innvandrere fra Norden, Vest-Europa og EU-landene i øst og innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika:

Statistisk sentralbyrås nye rapport Innvandrere og innvandring 2008 viser at sysselsettingen i 4. kvartal 2007 er aller lavest for innvandrere fra Somalia, Afghanistan, Pakistan. Irak, Marokko, Tyrkia, Iran og Kosovo – som alle er muslimske land.

Og det er kvinnene i disse innvandrergruppene som i aller minst grad er sysselsatt her til lands.

Yrkesdeltagelsen blant kvinner fra Tyrkia, Marokko, Irak, Pakistan, Afghanistan og Somalia var under 40 prosent i siste kvartal i 2007. I artikkelen Hvorfor arbeider ikke kvinner fra Somalia? spør sjefredaktør Gunnar Stavrum om hvordan de økonomiske nedgangstidene vil påvirke situasjonen for disse gruppene:

– Tar vi for oss den største gruppen fra Afrika, det vil si fra Somalia, finner vi en svært lav sysselsetting blant kvinner. Bare 24 prosent av dem var i arbeid, mens mennene hadde en andel på 45 prosent, skriver Statistisk Sentralbyrå.

De gode tidene vi har bak oss har fått stadig flere innvandrere inn i yrkeslivet.

Det er svært viktig, ikke minst fordi de 460.000 innbyggerne utgjør 10 prosent av Norges befolkning.

Men forskjellene i yrkesaktivitet er betydelige:

* Øverst troner vestlige menn, hvor nær 80 % er yrkesaktive.
* På neste trinn kommer kvinner, barn av innvandrere og mannlige innvandrere.
* Aller nederst finner vi innvandrerkvinner fra Afrika.

Funnene i Statistisk Sentralbyrås rapport om innvandrere og arbeidslivet viser at høykonjunkturen har gjort underverker med den generelle yrkesaktiviteten blant innvandrerne.

Det skumle er at nedgangstidene vi nå er inne i, igjen vil presse de utsatte gruppene ut av yrkeslivet.

Klarer vi kke å forhindre det, vil vil lese effektene i sosialstatistikken de neste tyve årene.

Forfatter Walid al-Kubaisi mener at den lave sysselsettingen blant kvinner fra de aktuelle landene skyldes en feilslått integreringspolitikk og at muslimske menn nekter sine koner å arbeide. I følge Kubaisi mener mange menn i «moskémiljøet» at kvinner blir ødelagt av arbeidslivet:

– De mener at kvinnen blir i «ustand» om hun jobber og får seg venner og kolleger utenfor hjemmet, i stedet for å være kone, mor, lage mat og bevare familiens ære, sier al-Kubaisi.

Dermed blir disse kvinnene i stor grad forsørget av statskassen eller av sine ektemann, i den grad ektemennene har arbeid.

– Dette er et ømtålig emne. Det er mange grunner til at så få av disse kvinnene er sysselsatt, men en viktig grunn er at kvinners rolle i muslimske land er annerledes enn den er i Vesten. Kvinnen skal først og fremst være en kone som tjener mannen, samt en mor som passer barna. Den islamistiske bevegelsen har påvirket dette i stor grad. Og moskeene her i Norge spiller definitivt en negativ rolle når det gjelder kvinner og arbeidsliv. Integreringspolitikken fungerer ikke, sier Walid al-Kubaisi.

Nettavisen: – Du får ikke lov å jobbe, samt relaterte artikler