NHO detonerte en liten bombe i førjulsrushet: begrens innvandringen og sats på tidsbegrenset arbeidsinnvandring. Grunn: for mange av dagens innvandrere står utenfor arbeidslivet. De er en utgift på nasjonalregnskapet.

Som om ikke det er nok sier NHO: «Kopier Danmark!» Utspillet til direktør Sigrun Vågeng vil garantert gi debatt i Dagsnytt Atten, men fortjener noe mer. Når hovedorganisasjonen på arbeidsgiversiden signaliserer at dagens innvandring ikke er bærekraftig, for det er det Vågeng sier, burde det utløse en grundig debatt og selvransakelse. Men NRK Dagsnytt meldte at det ikke var mulig å få noen kommentar fra LO!

Vågeng har våget å henge bjella på katten. Kanskje en «teknisk-økonomisk» tilnærming er måten å ta opp saken på: For Norge trenger arbeidere, men får det ikke gjennom innvandringen fra Pakistan, Irak, Somalia, Marokko, Afghanistan og Tyrkia. Under halvparten av mennene er i arbeid og bare en liten del av kvinnene.

Årsaken er at vi ikke får innvandrerne vi trenger – i stedet får vi, ifølge NHO, innvandrere uten nok utdanning og kompetanse:

– Det er ikke til å komme fra at vi først og fremst har fått lavkompetente innvandrere til Norge, sier Vågeng.

NHO ønsker at Norge skal se til den omstridte danske innvandringspolitikken for inspirasjon:

«Innvandringspolitikken i Danmark har vært omstridt, men ifølge danske myndigheter har den gitt bedre effekt på integreringen», heter det i notatet før de kommer med en knallhard konklusjon:

«Å begrense innvandringen for å bedre integreringen og yrkesdeltagelsen, kan se ut til å være nødvendig».

Tallene over yrkesdeltakelse er særlig lave for kvinner:

Statistikken viser at fra enkelte land er det nesten ingen innvandrerkvinner i jobb:

Et stort flertall av førstegenerasjonskvinnene fra Somalia, Afghanistan, Irak, Pakistan, Marokko og Tyrkia står utenfor arbeidslivet.

– De fleste er hjemmeværende, en del er uføre. Årsaken er ikke at mange er pensjonister. Innvandringen til Norge begynte først på 1970-tallet, slik at få har rukket å bli pensjonister, sier rådgiver Bjørn Olsen i SSB.

NHO har tidligere våget å tenke høyt. For et år siden offentliggjorde de en studie som viste at hele oljeformuen kunne bli spist opp hvis ikke yrkesdeltakelsen ble høyere.

Vågeng gir uttrykk for samme bekymring:

SSBs fremskrivninger viser at antallet innvandrere vil kunne øke til 1,25 millioner (21,4 prosent) i 2050.

– Det er en kjemperessurs hvis vi evner å integrere dem i arbeidslivet. Dette kan redusere følgene av en aldrende befolkning og øke mulighetene for å opprettholde velferdsstaten. Men de må jobbe, sier Vågeng.

Vågeng sier NHO vil ha en fri debatt om alle mekanismer som hindrer yrkesdeltakelse. Da trår hun ut i et minefelt. Det finnes visse kulturelle fellestrekk mellom landene med lav yrkesdeltakelse: de er muslimske, autoritære og legger liten vekt på menneskelig utvikling, spesielt kvinners. Men å ta opp dette i Norge og attpåtil se til Danmark, er å be om trøbbel.

Det skal bli interessant å se hva Høyre kommer til å si til rapporten. NHOs anbefalte forslag til løsning: å importere arbeidskraft temporært gjennom firmaer, er etter FrP-boka.

NHO-alarm om innvandring

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂