Ikke-vestlige innvandrere og etterkommere kostet Danmark 47 milliarder kroner (36mrd DKK) i 2015, i følge en fersk rapport fra Finansministeriet. Lav yrkesdeltagelse er hovedårsaken, og dette gjelder spesielt blant ikke-vestlige kvinner der yrkesdeltagelsen er lav.

Vestlige innvandrere yter et positivt nettobidrag til statskassen, og den samlede regningen for all innvandring er derfor tre milliarder danske kroner lavere.

Finansministeriets analyse viser at innvandrere fra Syria, Somalia, Libanon, Afghanistan, Irak, rest-Jugoslavia, Marokko og Tyrkia veier spesielt tungt i regnskapet, mens innvandrere fra land som Kina, Ukraina og spesielt India bidrar positivt.

Finansminister Kristian Jensen kommenterer:

Indvandring til Danmark er kun en gevinst, hvis indvandrerne kommer i arbejde. Det koster os rigtig mange penge, når indvandrere kommer til Danmark og i stedet ender på offentlige ydelser. Og det er jo penge, som vi i stedet kunne have brugt på ældrepleje, skoler, lavere afgifter eller mere politi. Derfor skal vi blive ved med at stille krav om, at når man kommer til Danmark, så skal man arbejde og bidrage til fællesskabet.

Videre heter det i rapporten at de danske skatteytere kunne spart ca 17 mrd kroner (22mrd NOK) i 2015 hvis ikke-vestlige innvandrere hadde hatt samme sysselsettingsgrad som dansker.

Situasjonen er vel neppe særlig annerledes her i Norge.

Danmark har de senere år imidlertid stilt tøffere krav og gjennomført innstramminger på utlendingsområdet. Det dreier seg bl.a. om krav til sosialhjelpsmottakere til å være tilgjengelig 225 timer i året samt tak på sosialytelsene.

Vi kan se, at regeringens stramninger har en effekt og rykker indvandrere væk fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet. Det er altså muligt at sikre en langt højere beskæftigelse, når der føres en aktiv og konsekvent politik. Men beskæftigelsen for især ikke-vestlige indvandrere halter stadig langt efter danskernes beskæftigelse. Hvis vi ikke får flere indvandrere i arbejde, kommer mange børn til at vokse op med forældre på overførsler, og så risikerer vi, at den dårlige tilknytning til arbejdsmarkedet går i arv til næste generation, siger Kristian Jensen.

Som en liten spiss på denne saken anbefales å se en liten videosnutt fra oktober 2011 med NRKs Fredrik Solvang som intervjuer innvandrerkvinner i et rådyrt introduksjonsprogram. Er det noe særlig bedre i dag?

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!