Nytt

Oslo opplever en kraftig befolkningsvekst, og de ledende politikere uttaler seg i positive ordelag om situasjonen. Ikke minst ønskes det multikulturelle samfunnet og innvandringen velkommen. En artikkel i www.lokalavisen.no viser at det ligger en stor mørk sky over Norges mest multikulturelle område, Groruddalen.

Stor befolkningsvekst, innvandring, flere eldre med behov, sosialklienter og bydeler med høyere andel av andre sosioøkonomiske forhold som familier med lav inntekt setter flere bydeler i Oslo øst under stort økonomisk press. Nå får de unge i bydelene en liten hjelpende hånd av regjeringen.

Oppvekstproblemene i deler av Groruddalen er av et større format enn man skulle tro når konge og politikere lovpriser Det Nye Norge. For de som er av den oppfatning at nordmenn svikter integreringen når de velger å forlate Groruddalen, så setter artikkelen i lokalavisen.no ganske klare ord på hva nordmenn forlater.

Ifølge statssekretær i Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD) Kjetil Ostling er det satt av midler til prosjekter for barn og unge.

Bydelene som får midler er prioritert som et følge av befolkningssammensetningen av familier med fattigdomsproblematikk og innvandrerpersoner.

– Utdelingen handler om at det i bydelene er store konsentrasjoner av mennesker som bor tett med særskilte utfordringer, sier han.

Ostling sier midlene skal sikre attraktive tilbud som bidrar til at unge treffer jevnaldrende på en konstruktiv måte under oppsyn av voksne.

Bydelsdirektøren Kari-Anne Mathisen i bydel Bjerke trekker frem befolkningsvekst og innvandrere som to faktorer som skaper økonomiske problemer. På mange måter er det to sider av samme sak.

Ifølge Mathisen viser prognoser at Bydel Bjerke er den bydelen i Oslo som vokser mest. Det setter bydelsøkonomien under stort press.

– Vi har fått mange innvandrere som krever sitt og vi må stadig omstille oss i forhold til de tjeneste vi har, sier hun.

Bydelsdirektøren stiller spørsmål om bydelsrammene, som vedtas av bystyret, blir justert opp fort nok i forhold til veksten bydelene har, og om de tar nok hensyn til sosioøkonomiske forhold.

Samtidig er hun klar på at bydelen internt har områder der de ser hvordan de kan prioritere bedre.

– Vi har en del eldre og får mange unge. Det er også mange personer på sosialhjelp som vi hele tiden har veldig fokus på tiltak ovenfor. Vi jobber veldig for å se hvordan vi kan redusere utgifter, sier hun.

På samme nettside står Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) frem med det glade budskap om hvordan Oslo er klare til å ta i mot den store befolkningsveksten. Noen mørke skyer i horisonten har ikke Oslos ledende politikere observert ennå. Hvis de er observert, så vil de ihvertfall ikke prate om dem, bortsett fra at nye boliger er kostbare.

OSLO: Om 20 år blir det nærmere 800.000 innbyggere i Oslo. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) er godt forberedt på dette.

– Det er plass nok i Oslo til å bygge boliger, vi trenger ikke å røre markagrensa og parkene. Vi kommer til å klare dette, sier han.

———————

– Boligbygging er blitt forferdelig dyrt. Noen av grunnene til dette er blant annet alle de boligkravene som er kommet frem. Universell utbygging. Dette er gode tiltak, men dette gjør at det blir dyrt å bygge. Små boliger og studentboliger lider i denne sammenheng, sier Fredriksen, og legger til at regjeringen må se på denne problematikken.

 

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/pengedryss-over-fattige-bydeler-i-oslo-ost-1.7229059

http://dittoslo.no/forbruker/bolig-og-interi%C3%B8r/vi-rekker-a-bygge-bolig-til-alle-1.7228786