Nytt

Oslo vokser i rekordfart. En befolkningsøkning på 100 000 mennesker de neste ti årene, vil føre til mer energi og gjøre byen spennende. Utfordringen er å få bygget nok barnehageplasser, klasserom og få til en bra samferdsel. Med dette på plass vil livet bli godt i Oslo. Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen ser ingen virkelige store farer for å mislykkes med den multikulturelle fremtiden.

Problemer/utfordringer med den multikulturelle hverdagen nevnes ikke når det prates om Oslos vekst.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen tror det skal gå greit å bo i Oslo om ti år også, med 100.000 boliger og like mange arbeidsplasser, og god kollektiv frakt av folk.

- Det blir trangere på bussen, og vi vil bo høyere og tettere der infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er best. Men vi skal samtidig ta vare på de grønne lungene, Marka og vi skal investere i fellesrommene våre. Jeg ser for meg at 100.000 mennesker vil tilføre mer energi, aktivitet og gjøre Oslo til en mer spennende by, men vi må løse utfordringene vi har med skoleplasser, barnehager og samferdsel for å få til det gode liv i byen.

Samtidig har flere folk noen økonomiske fordeler. Flere folk som jobber i Oslo betyr økte skatteinntekter.

-  Det kritiske er ikke mangel på areal, men å få til de gode kollektivløsningene, så ikke befolkningsveksten kveles i trafikk. Men det har vi klart de siste årene. Vi er blitt 70 000 flere de siste syv årene, men biltrafikken har ikke økt, sier Fredriksen.

http://www.osloby.no/nyheter/Slik-vil-Oslo-vokse-frem-7609606.html#.U6MleRbVtsE