Nytt

Oslo opplever en stor vekst i befolkningen, men samtidig øker utflyttingen.  Aften/Osloby skriver om dette.

Folk som flytter fra Oslo til nabokommunene øker fra år til år. Oslo har et flytteunderskudd til de mest populære nabokommunene.

Tall fra SSB viser at antall mennesker som forlater Oslo til fordel for nabokommunene, stiger for hvert år. Oslo hadde et flytteunderskudd på 9372 personer til hovedstadens 14 mest populære nabokommuner i perioden 2009 til 2011. I løpet av første halvår 2012 var det for første gang på lenge flere som flyttet fra enn til hovedstaden.

Prisnivået nevnes som eneste årsak til utflyttingen, men det har vært belyst saker i bl.a Aftenposten, som gjør at det er grunn til å tro at folk også forlater områder i Oslo på grunn av et stort innslag av fremmede kulturer. Hadde pris vært eneste faktor, så er det et faktum at det finnes gode bruktboliger til overkommelig pris i bl.a multikulturelle Groruddalen.

– Når lønnsveksten er på fire prosent i året og boligprisene vokser med åtte prosent over flere år, vil man til sist nå en grense for hvor mye folk kan betale. Folk er blitt litt mer forsiktige, og en del har nok problemer med å ta opp mer i lån. Blir forskjellen på prisene i og utenfor byen for stor, vil flere presses ut og heller velge å pendle til byen.

Flyttestrømmen har fått konsekvenser for boligprisene i tettstedene rundt Oslo. Mens prisveksten i Oslo tidligere år har ligget på rundt ni prosent, har den nå stagnert. Imens skyter den fart rundt Oslo. Prisene på boliger økte mer i Nittedal, Ullensaker, Drammen, Lørenskog, Ås og Ski enn i Oslo, viser tall fra 2011 (se grafikk).

http://www.osloby.no/nyheter/Boligprisene-oker-mest-utenfor-Oslo-7045868.html