Som vanlig er det litt jobb å oppdage de demografiske utviklingsmønstrene som interesserer en når SSB offentliggjør nye tall. Vi så i fjor på et trekk som etterhvert kjennetegner befolkningsutviklingen i Oslo uten at noen av de store redaksjonene mener det har nyhetsverdi, nemlig at byen har en netto innenlandsk utflytting samtidig med stor innvandring fra utlandet.

Gjentok så dette seg i 2011?

Ja, det gjorde det, men det er altså en smule plundrete å finne det ut.

En ting man kan gjøre, er f.eks. gå til denne tabellen hos SSB som viser folkemengden pr. 1. januar 2012 samt endringene i løpet av 2011. Haken er at den informasjonen vi er ute etter, ikke uten videre kan avleses i de elleve kolonnene man der vil oppdage.

I den sjette kolonnen finner man antall innflyttinger fra utlandet (18.744) og i den åttende antall utflyttinger til utlandet (10.002). Differansen på 8.742 er altså lik nettoinnvandringen til Oslo. Men den niende kolonnen opplyser at den samlede — dvs. innenlandske og utenlandske — nettoinnflyttingen til byen var noe lavere, nemlig 8325. Forklaringen kan ikke være noen annen enn at den innenlandske nettoutflyttingen fra Oslo var på 8742 – 8325 = 417 personer.

Dette betyr at gapet mellom den røde og den blå kurven i fjorårets artikkel ikke er svært forskjellig i år. 2011 var altså det fjerde året på rad at Norges hovedstad har netto innenlandsk utflytting og stor innvandring samtidig. Nesten ni tusen kom inn til byen fra utlandet, og noe over fire hundre av de gamle innbyggerne forlot byen til fordel for andre norske kommuner.

En ulempe ved den nevnte tabellen er at den ikke uten videre lar seg laste ned som et Excel-dokument hvor man selv kan gjenta beregningen automatisk for andre norske kommuner. En alternativ metode er da å gå inn på SSBs statistikkbank, og der velge tabell 01222 over kvartalsvise befolkningsendringer.

Om man velger samtlige statistikkvariable, samtlige kommuner og de fire siste kvartaler, kan resultatet lastes ned på Excel-format. Man kan da summere kvartalsvis og enkelt beregne årlig befolkningsvekst, nettoinnvandring og total nettoinnflytting, for siden å beregne den innenlandske nettoinnflyttingen som beskrevet over. Er det først gjort for en kommune, kan man utvide beregningen for samtlige kommuner i kongeriket. (Det vil bli bagatellmessige avvik fra resultatene i metoden nevnt over, for man betrakter her intervallet 1. januar – 31. desember 2011 istedenfor 1. januar 2011 – 1. januar 2012.)

Interessant nok viser det seg da at Oslo ikke er alene om et flyttemønster hvor utlendinger erstatter gamle innbyggere og vel så det.

Bergen hadde f.eks. en netto innenlandsk utflytting på 623 personer, samtidig som nettoinnvandringen var på 2581. For Stavanger var de tilsvarende tallene 992 innenlandske utflyttere og 1502 innvandrere, for Kristiansand henholdsvis 40 og 443, for Bodø 49 og 333, Tromsø 220 og 557.

Sandefjord, Tønsberg, Østfold-byene og de fleste kommunene rundt Oslo har derimot betydelig netto innenlandsk tilflytting (et unntak er Groruddalens nabokommune Lørenskog). Det samme har Hamar, Arendal, Vennesla, Sola, Sandnes, Os, Askøy, Stjørdal og Melhus.

Man aner et mønster her, og det er ikke en dragning mot the melting pot.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.