Sakset/Fra hofta

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i dag publisert flyttestatistikk for 2011, og som sedvanlig er det litt jobb å vise at befolkningsveksten i Oslo er ekstremt innvandringsdrevet.

SSB oppgir riktignok i dagens oversiktsartikkel at hovedstaden har innenlandsk nettoutflytting og utenlandsk nettoinnflytting, men ikke hvor store disse er.

Ved å gå inn i tabellen over alle flyttinger, innenlandske som utenlandske, vil man oppdage at det i 2011 var 46.958 mennesker som flyttet til Oslo og 38.633 fra, hvilket gir en total nettoinnflytting på 8.325 personer.

Tallet for innenlandsk nettoinnflytting til Oslo kan leses direkte av en annen tabell, og var også i 2011 negativt, da det totalt var 417 flere som flyttet ut enn inn.

Den utenlandske nettoinnflyttingen til Oslo i 2011 var altså lik summen av tallene 8.325 og 417, dvs. 8.742 personer.

Om man gjentar øvelsen for årene 2004-2010, vil man finne følgende tall for flytting til Oslo:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Innenlandsk 2274 1354 1840 151 -291 -620 -966 -417
Utenlandsk 1555 3001 4008 6890 10023 6207 7501 8742

 

Den internasjonale flyttestrømmen gjør altså Norges hovedstad stadig mindre norsk. Men også den innenlandske flyttestrømmen bidrar i samme retning, noe man oppdager dersom man bryter de innenlandske flyttetallene ned etter innvandringskategori.

Man vil da finne ut at det bak Oslos innenlandske nettoutflytting på 417 personer, skjuler seg en netto innflytting av personer tilhørende innvandrerbefolkningen på 328 personer, mens den netto utflyttingen av befolkningen forøvrig var på 745 personer.

Også i dette tilfellet har vi å gjøre med en dynamikk som har pågått noen år:

2008 2009 2010 2011
Innvandrerbefolkningen 513 31 250 328
Befolkningen forøvrig -804 -651 -1216 -745

 

Oslo øver altså en netto tiltrekning på personer uten norsk bakgrunn hva enten disse bor i Norge eller utlandet, mens virkningen på landets opprinnelige befolkning er den motsatte.

Disse tallene for de siste årene er store, i historisk sammenheng unike. Og de oppsummerer en utvikling som er underkommunisert og lite analysert, selv om mange observerer virkningene på bakkenivå.