Nytt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) la i går frem ny statistikk over befolkningsendringene i Norge, nærmere bestemt for 2. kvartal av 2012. Det kvalitative bildet er omtrent som før: Den store befolkningsveksten fortsetter, med den fjerde høyeste økningen som noengang er blitt registrert i 2. kvartal, og innvandringen representerer noe under to tredjedeler av veksten på 14.600 personer på landsbasis. Nettoinnvandringen var størst fra Polen, Litauen, Somalia og Eritrea.

Det er etterhvert blitt vanskelig ikke å se innvandringen i sammenheng med et annet demografisk utviklingstrekk, nemlig flyttingen innenlands. Man har lenge observert at den store innvandringen til Oslo er ledsaget av et betydelig innenlands flyttetap. Om man betrakter de kvartalsvise innenlandske flyttetallene for Oslo i tabell 01222 i statistikkbanken, observerer man at de siste ti årenes trend fortsetter:

Det er så langt statistikken viser aldri blitt registrert større innenlands nettoutflytting fra hovedstaden enn i 2. kvartal av inneværende år. Med mindre annet halvår skulle by på store overraskelser, kan det derfor ligge an til ny utflyttingsrekord i år, også tatt i betraktning at nettoinnflyttingen fra hovedstaden var forholdsvis lav også i årets tre første måneder, dvs. den nest laveste registrerte.

Med tanke på hvordan innvandringen virker inn på samfunnsøkonomi, kriminalitet og segregasjon i Oslo, er det bare å konstatere at byen holder stø kurs mot enda større problemer.