En ibisfugl spankulerer foran Reserve Bank of Australia. Den australske økonomien fortsetter å stupe. Filbilde/NTB Scanpix

Den australske økonomien krympet med 7 prosent i årets andre kvartal. Fallet er det største som er registrert på et kvartal og dytter landet ut i resesjon.

Det australske statistikkbyrået sier det med god margin er den største kvartalsvise nedgangen de har registrert siden de begynte å føre statistikk i 1959.

BNP har gått ned 6,3 prosent siden tilsvarende periode i fjor.

Stupet gjør slutt på tre tiår med økonomisk vekst, som ikke engang finanskrisen i 2008 satte en stopper for. Resesjonen er den første i landet siden 1991.

Smitteverntiltak som følge av koronapandemien og medfølgende endringer i handelsmønstre førte til en nedgang i aktiviteten på 17,6 prosent i tjenestesektoren, med nedgang for blant annet transporttjenester, hoteller, kafeer og restauranter.

Den siste nedgangen på 7 prosent er rundt 1 prosentpoeng større enn ventet. De nye tallene viser også en lønnsnedgang på rundt 2,5 prosent, mens utbetaling av sosialhjelp har økt med 41,6 prosent.

Nedgangen er den verste i Australia siden andre verdenskrig, og ennå er ikke de svært strenge restriksjonene som ble innført i delstaten Victoria i august, tatt med i regnestykket.

En resesjon er definert som nedgang i økonomien i to kvartal på rad. I løpet av årets første tre måneder var nedgangen på 0,3 prosent.

Bestill Kent Andersens bok om klimasaken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.