Mange folk som går på Karl Johan. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Folketallet i Norge har økt med 17.400 personer i første halvår, men kun 208 av landets 422 kommuner tok del i veksten. I 201 kommuner gikk folketallet ned.

Befolkningsøkningen skjedde i allerede folkerike kommuner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I kommunene hvor folketallet økte, bodde det i gjennomsnitt 20.300 personer ved utgangen av juni, mens det i kommunene med nedgang bodde gjennomsnittlig 5.200 personer. Nedgangen fordeler seg på fem fylker – de tre nordligste, samt Oppland og Sogn og Fjordane.

I andre kvartal er det registrert 10.600 innvandringer, det laveste tallet for noe kvartal siden 2006. Likevel ble det registrert en positiv nettoinnvandring, altså flere innvandringer enn utvandringer, i alle fylker.

Flere flytter fra nord og vest

Når det gjelder flytting innad i landet, er situasjonen en annen. Det var innenlands fraflytting fra alle fylkene i Nord-Norge og på Vestlandet i andre kvartal. I et flertall av fylkene på Østlandet var det flere som flyttet til enn flyttet fra.

Østfold hadde flest netto innenlandsflyttinger sammenlignet med folketallet, med 2,79 per 1.000 innbygger. Troms hadde færrest, med -3,65 netto innenlandsflyttinger per 1.000 innbygger.

Færre fødsler

I andre kvartal ble det født 14.200 barn, det vi si 2,67 per 1.000 innbygger. Justert for sesongvariasjoner er dette mer enn i første kvartal, men sammenlignet med andre kvartal i tidligere år, er trenden tydelig nedadgående.

Flest ble født i Oslo, mens færrest barn ble født i Hedmark sammenlignet med folketallet. I Oslo ble det født 3,63 barn og i Hedmark ble det født 2,07 barn per 1.000 innbygger.

 

 
 

 

 

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.