De siste 12 månedene er vi blitt 30.000 flere innbyggere i Norge. Folketallet øker i alle fylker, med unntak av de to nordnorske fylkene som har mistet 800 innbyggere.

Siden 2001 har vi blitt nesten 900.000 flere i Norge, men Nord-Norge har bare hatt en vekst på 19.000 innyggere de siste 20 årene.

I dag har landsdelen 481.756 innbyggere og den nordnorske andelen av befolkningen er 8,9 prosent. For 20 år siden var andelen 10,2 prosent.

Utflyttingen fra Nord-Norge til Sør-Norge har netto vært på over 3.200 personer de siste 12 månedene, men landsdelen reddes av en netto innvandring på nesten 2.000 personer. Samtidig har Nord-Norge et fødselsoverskudd på 451 det siste året, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte fredag.

Ett fylke har flere døde enn fødte

Innlandet er det eneste fylket i Norge med flere døde enn fødte det siste året. Her endte fødselsunderskuddet på 734, men folketallet øker likevel med nesten 400 på grunn av et innvandringsoverskudd på rundt 1.100 personer.

Oslo har det klart høyeste fødselsoverskuddet med 5.600 flere fødte enn døde. Viken ligger på andre med nesten 2.700, Rogaland har 2.500 og Vestland 2.100.

Ved utgangen av tredje kvartal beregner Statistisk sentralbyrå at det er bosatt 5.415.166 personer i Norge.

Veksten det siste året fordeler seg likt mellom et fødselsoverskudd på vel 15.000 og vel 15.000 flere innvandrere enn utvandrere siden tredje kvartal 2020.

Viken vokser

Over halvparten av veksten har kommet i Viken, som har fått nesten 16.000 flere innbyggere det siste året. Oslo har i samme periode bare vokst med 1.100 innbyggere til 698.600.

Fylkene Rogaland, Trøndelag og Vestfold og Telemark har hver hatt en vekst i folketallet på omkring 3.000 det siste året.

Netto innvandring til Norge har vært høyere enn fødselsoverskuddet i alle år siden 2005, med unntak for koronaåret 2020 var 12.300, mens netto innvandring endte på 11.300.

Les også:

Finnmark: Fylke uten folk, eller statlig provins?

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.