Nytt

I tredje kvartal i år økte folketallet i Norge med 17.100 personer. Tilsammen bor det nå 4.843.000 personer i landet.

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) skyldes rundt 60 prosent av befolkningsveksten innflytteroverskudd fra utlandet:

Resten av tilveksten skyldes fødselsoverskuddet, antall nyfødte er i dag på det høyeste nivået siden midten av 1970-tallet.

I alt 18.750 personer flyttet til Norge, mens 8350 flyttet ut av landet i denne tremånedersperioden. Dette gir en nettoinnvandring på 10.400. I tredje kvartal de to siste årene var nettoinnvandringen henholdsvis 11.900 og 11.600. Det var 1050 flere som utvandret i tredje kvartal i år enn i fjor og 400 færre som innvandret i dette kvartalet.

Fortsatt er det flest polske statsborgere som kommer til Norge. Men tallet på polakker som flyttet hit, har likevel gått klart ned fra i fjor til i år.

Møre og Romsdal rundet 250.000 innbyggere i tredje kvartal, mens Trondheim kunne markere 170.000 innbyggere.

Så godt som all nettotilflytting til Oslo skyldes innvandring. Hittil i år er flytteoverskuddet i Oslo på 4351 personer, og av disse er 4017 innvandrere. Oslo har også landets største fødselsoverskudd, med 4466 flere fødsler enn dødsfall.

TV2: Fortsatt høy folketilvekst i Norge